Materialen vind je hier of

Materials can be found here

Filters – FM Tile Tools vind je hier

Filters - FM Tile Tools can be found here

 

Met dank aan de makers van de tubes en achtergrond

Thanks to the creators of the tubes and background

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

 Do not change the filenames

 

 

1/ Open een transparante afbeelding van 600 x 450 pixels

Open a transparant image of 600 x 450 pixles

Selecties – alles selecteren

Selections - select all

 

2/ Kopieer - JHanna_54 bground – en plak in selectie

Copy -  JHanna_54 bground - paste in selection

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters -  FM Tile Tools – Blend Emboss  - default settings

3/ Activeer je gereedschap selectie – cirkel   

Activate your selection tool - selection type: circle- mode: add

 

4/ Laag – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Selecteer in het midden van de ronde in de achtergrond op 300 pixels en 225 pixels van de linkerkant en trek nu je cirkel – zie voorbeeld

Put your cursor in the middle of the  circle of your background at 300 pixels  and 225 pixels from the left and make a nice fitting circle – see my example

 

5/ Kopieer - mds4387 Tree – en plak in selectie

Copy - mds4387 Tree - paste in selection

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters – FM Tile Tools – Blend Emboss - default settings

 

6/ Kopieer - 1818 girl sitting AR 617ฎAlejandra Rosales misted-12-1-07 – en plak als nieuwe laag

Copy - 1818 girl sitting AR 617ฎAlejandra Rosales misted-12-1-07 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 60% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 60% - DO not check  resize all layers

Afbeelding – spiegelen en plaats haar aan de rechterkant iets naar beneden – zie mijn voorbeeld

Image - mirror and place it at little bit to the bottom - look at my example

Activeer je gereedschap wisser – met onderstaande instellingen

Activate your eraser tool - with these settings

 

Gom de houtsblok onder het meisje vandaan

Erase the wood block under the girl away

 

7/ Kopieer – eenden – plak als nieuwe laag

Copy - ducks - paste as a new layer

Afbeelding – spiegelen – en plaats ze in de ronde bovenaan

Image - mirror - and place them in the round at the top

Zet de dekking van deze laag in je lagen palet op 70

Put the opacity of this layer to 70

 

8/ Kopieer - Tubed_by_monique42_3374 – plak als nieuwe laag

Copy - Tubed_by_monique42_3374 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 60% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 60% -  DO not check  resize all layers

Afbeelding – omdraaien - en plaats ze linksboven in de hoek

Image - flip - and place in the left top corner

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters - FM Tile Tools – Blend Emboss - default settings

9/ Kopieer - dog2oq6 – plak als nieuwe laag

Copy - dog2oq6 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 80% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem links beneden in de hoek

Image - risize - 80% -  DO not check  resize all layers and place it to the left bottom corner

Afbeelding - spiegelen

Image - mirror

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters - FM Tile Tools – Blend Emboss - default settings

10/ Afbeelding – fotolijst – Transparant 01 - met onderstaande instellingen

Image - picture frame - transparant 01 - with these settings

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 60, vervaging 10 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 60, blur 10 and color to black

 

11/ Activeer in je lagen palet de laag van het meisje

Activate in your layer palette the layer of the girl

Lagen – schikken – vooraan -  geef ze nog een slagschaduw – verticaal 0, horizontaal 9, dekking 50, vervaging 12 en kleur op zwart

Layers - arrange - front - give it a dropshadow - vertical 0, horizontal9, opacity 50,blur 12 and color to black

 

12/ Activeer in je lagen palet de laag van de  fotolijst

Activate in your layer palette the layer of the picture frame

Activeer je toverstokje- met onderstaande instellingen

Activate your magic wand - mode: add

 en selecteer de middelste witte rand

and select the middle white edge

Selecties – wijzigen – selectieranden selecteren – met onderstaande instellingen

 Selections - modify - selection edges select - with these settings

 

Je heb nu een dubbele rand maar dat is van geen belang– vul deze rand met je achtergrondkleur #cdac4d - nu heb je twee randen met een gele kleur

You have now a double edge but that  is irrelevant - flood fill the edge with your background color #cdac4d you have now two edges with a yellow color

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Hou deze laag actief

Keep this layer active

 

13/ Selecteer de witte buitenrand met je toverstokje

Select the white outside edge with your magic wand

Selecties – wijzigen – selectieranden selecteren – zelfde instellingen als in punt 12 maar nu binnen aangevinkt en vul deze rand ook met je achtergrondkleur

Selections - modify - selection edges select - with the same settings as in step 12 but now inside checked and flood fill this edge also with your background color

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

14/ Zet in je materialen palet je achtergrondkleur op wit en voorgrondkleur op slot

Put the background color to white and close your foreground color

Activeer je tekstgereedschap – lettertype Love - +- 48 grootte - vector

Activate your text tool - font Love - +- size 48 as vector

 

Typ je tekst – A little girl’s dream en plaats hem op een mooi plekje

Write your text - A little girl's dream and place it on a nice spot

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 100, vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3 D effects - dropshadow - vertical and horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color to black

 

15/ Plaats je watermerk

 Add your watermark

16/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

17/ Kopieer – Bow13 – en plak als nieuwe laag

Copy - Bow13 - paste as a new layer

Afbeelding - spiegelen en plaats in de rechterbovenhoek

Image - mirror and place in the right top corner

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 70 , vervaging 10 en kleur op zwart

 Effects - 3 D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 70, blur 10 and color to black

18/ Kopieer – so12 - plak als nieuwe laag

Copy - so12 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 70% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 70% -  DO not check  resize all layers

Plaats hem op de lijn naast de bloem

Put it on the line next to the flower

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal –2, dekking 70, vervaging 10 en kleur op zwart

 Effects - 3 D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 70, blur 10 and color to black

Dupliceer deze laag 3x in je lagen palet en schuif ze onder mekaar – zie mijn voorbeeld

Duplicate this layer 3 times in your layer palette and slide them under each other - look at my example

19/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

Verklein eventueel je crea naar 500 pixels langste zijde

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

 

Bestand – exporteren – jpeg optimalisatie

File - export - JPEG optimitation

Zo dit lesje is klaar

This tut is done

Veel plezier met het maken ervan

Have fun creating it

Een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

 

Geschreven op 12 december 2008  

Written on december 12, 2008

ฉMarinette

 

Deze les staat geregistreerd bij TWI

 

 

Back