Deze les is in het Engels vertaald door mij

This tutorial  is translated by Marinette

 

Met dank aan de makers van de tubes

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

Materialen vind je hier of 

Materials can be found here

Filters – FM Tile Tools – Unlimited 2.0 vind je hier

Filters – FM Tile Tools – Unlimited 2.0 can be found here

 

Open de tubes in PSP en minimaliseer

Open the tubes in PSP and minimize

Plaats het masker in het PSP bestandenmap: maskers en de filters in je PSP bestandenmap: filters 

Place the mask in the PSP Mask Folder  and filters in the PSP plug in folder

1/ Zet  in het materialen palet de  voorgrondkleur op wit en achtergrondkleur op zwart

Put your foreground color to white and your background color to black

 

2/ Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met voorgrondkleur wit

Open a transparent image of 640 x 480 pixels and floodfill with foreground color white

 

3/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met achtergrondkleur zwart

Layer - new rasterlayer and floodfill with background color black

 

4/Lagen – masker laden/opslaan – masker laden vanaf schijf en zoek het masker – sharlimarMask5 met onderstaande instellingen

Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask sharlimarMask5 - with these settings.

Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen 

Layers - merge - merge group

 

5/ Activeer het gereedschap – selectie uit vrije hand met onderstaande instellingen

Activate your selection Tool, freehand selection  - selection type: from point to point - mode: add

  

Selecteer het middelste vierkant

Select the middle square

 

6/ Lagen – nieuwe rasterlaag

Layer - new rasterlayer

Kopieer - cmlslandscape006a70 – en plak in selectie

Copy - cmlslandscape006a70 - and paste in selection

Zet de dekking van deze laag in het lagen palet op 60

Put the opacity of this layer in the layer palette to 60

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge alle 

 

7/ Activeer het gereedschap – selectie uit vrije hand met dezelfde instellingen als in punt 5

Activate your selection Tool, freehand selection  with the same settings as in point 5

Selecteer – de hoeken rond het vierkant – zie voorbeeld

Select - the corners around the square - see example

8/Laag – nieuwe rasterlaag en vul de selectie met kleur wit

Layers - new rasterlayer en floodfill the selection with color white

Zet de dekking van deze laag in het lagenpalet op 50

Put the opacity of this layer at 50

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Effecten – insteekfilters – Unlimited 2.0 – L en K landksiteofwonders- L en K’s Andreas –

Control 0 op 7 en control 1 op 44

Effects - plug in filters - Unlimited 2.0 - L en K landksiteofwonders- L en K’s Andreas -

Control 0 at 7 and control 1 at 44

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using default settings

 

9/ Kopieer - Tubed_by_monique42_3452 – en plak als nieuwe laag

Copy -  Tubed_by_monique42_3452 - and paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen 95% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt  en plaats het iets meer naar beneden

Image - resize - 95% - DO not check  resize all layers - and placed a little more down

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 10, dekking 65, vervaging 15 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical en horizontal 10, opacity 65, blur 15 and color black

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using default settings

 

10/ kopieer - epw-122 – en plak als nieuwe laag en plaats het in de linker hoek

Copy -  epw-122 - and paste as a new layer and move it to the left corner

Effecten – 3D effecten – slagschaduw en die staat nog goed

Effects - 3D effects - dropshadow - with the same settings as before

Dupliceer deze laag in het  lagen palet

Duplicate this layer in the layer palette

Afbeelding – spiegelen – en plaats het  ietwat meer naar links

Image - mirror - and place it a bit more to the left

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Dupliceer deze laag in het  lagen palet

Duplicate this layer in the layer palette

Afbeelding – omdraaien en schuif ze iets meer naar boven

Image - flip - and move it a little more to the top

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down 

11/ Lagen – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layers - new raster layer and place your watermark

 

12/ Activeer in je lagen palet de laag met de 4 hoekjes

Activate in the layer palette, the layer with the 4 corners

 Dupliceer deze laag 3 x in je lagen palet en geef deze lagen een nummer van 1 tot en met 4 (is gemakkelijker)

Duplicate this layer 3 times in your layer palette, and give these layers a number from 1 to 4 (that's easier)

13/Sluit nu de oogjes van drie van de vier lagen met de hoekjes op , behalve nummertje 1 , activeer deze in je lagen palet

Now close the eyes of three of the four layers with the corners  except number 1,  activate number 1  in the layer palette

Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren – met onderstaande instellingen

Adjust - hue and saturation -colorize - with these settings

Lagen – samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen

Layers merge - merge all

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

Open Animatie Shop 

Open Animation shop

14/ Bewerken – plakken als nieuwe animatie

Edit - paste as  new animation

 

Terug naar PSP 

Back to PSP

15/ Bewerken – ongedaan maken 

Edit - undo

16/ Sluit nu het oogje van laag nummer 1

Now close the eye of  layer number 1

Activeer de laag met nummer 2 en open het oogje

Activate the layer with number 2 and open the eye

Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren – kleurtoon 20 – verzadiging 129

Adjust - hue and saturation -colorize - hue 20 - saturation 129

Lagen – samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen

Layers merge - merge all

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

Terug naar Animatie Shop 

Back to animation shop

17/ Bewerken – plakken na actieve frame

Edit - paste after active frame 

Terug naar PSP 

Back to PSP

18/ Bewerken – ongedaan maken

 Edit - undo

19/ Sluit het oogje van laag nummer 2

Close the eye of  layer number 2

Activeer de laag met nummer 3 en open het oogje

Activate the layer with number 3 and open the eye

Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren – kleurtoon 129 – vezadiging 101

Adjust - hue and saturation -colorize - hue 129  - saturation 101

Lagen – samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen

layer - merge - merge visible

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

Terug naar Animatie Shop 

Back to Animation shop

20/ Bewerken – plakken na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

Terug naar PSP

Back to PSP

21/Bewerken - ongedaan maken 

Edit - undo

 

22/ Sluit het oogje van de laag nummer 3

Close the eye of  layer number 3

Activeer de laag met nummer 4 en open het oogje

Activate the layer with number 4 and open the eye

Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren – kleurtoon 56 – verzadiging 101

Adjust - hue and saturation -colorize - hue 56  - saturation 101

Lagen – samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen

layer - merge - merge visible

Bewerken – kopiλren

Edit - copy 

Terug naar  Animatie Shop 

Back to Animation shop

23/ Bewerken – plakken na actieve frame 

Edit - paste after active frame

24/ Bewerken – alles selecteren

Edit - selecte all

Animatie – eigenschappen van frame – tijd weergeven 30 

Animation - properties of frame -  show time 30

25/ Opslaan als gif bestand 

file - export - GIF optimizer

 

Deze crea kan je ook eventueel verkleinen naar 500 pixels langste zijde

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

Animatie – formaat van animatie wijzigen

Animation - resize animation 

Zo deze les is klaar

This lesson is done

Veel plezier met het maken ervan

 have fun creating it

Deze les werd getest door Helma , Sonja  en Tetsje

This tutorial was tested by Helma , Sonja and Tetsje

Uitwerking Helma Uitwerking Sonja

Uitwerking Tetsje

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesje berust louter op toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

 

Geschreven op 24 januari 2009

Written on january 24, 2009

 

©MarinetteP

    

Back