Deze les is vertaald door Marinette

This tutorial  is translated by Marinette

 

 

 

Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filter – Graphics Plus vind je hier

Filters - Graphics Plus can be found here

 

 

Met dank aan Azyzam voor het mooie scrapkit

Thanks to Azyzam for the beautiful scrapkit

 

Het plaatje van The charmed ones heb ik op het internet gevonden

I found the picture of the charmed ones on the internet

 

Met dank aan de maker van de tube

 Laat naam en watermerk intact van de maker ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

Zet in je materialen palet voorgrondkleur op #aeb4cd en achtergrondkleur op zwart

Put your foreground color to #aeb4cd and background color to black

 

1/ Open een nieuwe transparante afbeelding van 800 x 600 pixels en vul met je voorgrondkleur #aeb4cd

Open a new transparant image of 800 x 600 pixels and floodfill with your foreground color #aeb4cd

 

Effecten – textuureffecten – textuur – en zoek papier grof – met onderstaande instellingen

Effects - texture effects - texture - and search coarse paper - with these settings

 

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects - plug in filters - Graphics Plus - Cross Shadow - with default settings

 

2/  Kopieer - jeans-paper2-by-azyzam – plak als nieuwe laag

Copy - jeans-paper2-by azyzam -  paste as a new layer

Afbeelding – vrij roteren – 45 graden – richting rechts

Image -  free rotate - 45 degrees - side right

Afbeelding – formaat wijzigen – 90% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 90% - DO not check  resize all layers

Effecten – 3D effecten – slagschaduw –verticaal en horizontaal  1, dekking 70, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 70, blur 8 and color black

schuif het iets meer naar links

 Move it a little bit to the left

 

3/ Activeer je onderste laag

Activate your bottom layer

Kopieer - jeans-corner –  plak als nieuwe laag – trek hem een beetje onder het jeans paper vandaan

Copy - jeans corner - paste as a new layer - pull it a bit from under the jeans paper

Dupliceer deze laag 2x in je lagen palet

Duplicate this layer 2 times in your layer palette

Schuif de jeans corners mooi naast mekaar, de ene wat langer dan de andere

Move the jeans corners next to one another , one

slightly longer than the other

Activeer je tweede laag

Activate your second layer

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

En herhaal nog  1x lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

And repeat again - layers - merge - merge down

De drie lagen van je jeans corners zijn nu samen

The three jeans corners layers are now together

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal  2, dekking 70, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 70, blur 8 and color black

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Afbeelding – omdraaien

Image - invert

Sluit eventjes het oogje in je lagen palet van de bovenste laag zodat je de tweede cornerlaag naar beneden kan schuiven

Close the eye of the upper layer  so you can move the second corner layer to the bottom

Activeer de bovenste laag en open het oogje

Activate the upper layer and unlock your layer

4/ Kopieer - jeans-rand-by-azyzam –  plak als nieuwe laag

Copy - jeans-rand-by-azyzam - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 45% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 45% - DO not check  resize all layers

Afbeelding – vrij roteren – 45 graden – richting rechts en schuif het  op het jeans paper

Image - free rotate - 45 degrees - side right and slide it on the jeans paper

 Selecteer met je toverstokje in het vierkant - met onderstaande instellingen

Select in the square with your magic wand - with these settings

 

5/ Kopieer – het plaatje van de drie charmed vrouwen en plak in selectie

Copy - the picture of the charmed ones and paste in selection

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 70, vervaging 8 en kleur op zwart 

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 70, blur 8 and color black 

 

6/  Kopieer – jeans border –  plak als nieuwe laag

Copy - jeans border - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 45% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 45% - DO not check  resize all layers

Afbeelding – vrij roteren – 45 graden – richting rechts en schuif hem mooi in het midden van de kader

Image - free rotate - 45 degrees - side right and move it to the middle of the frame

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – zoals in punt drie

Herhaal deze slagschaduw maar dan  met horizontaal en verticaal -2

Effects - 3D effects - drop shadow - with the same settings as in point 3

Repeat this drop shadow but now with vertical and horizontal -2

 

7/ Kopieer - jeans-bow – en plak als nieuwe laag en plaats het aan de linkerkant zie mijn voorbeeld

Copy - jeans-bow - paste as a new layer and move it to the left side - look at  my example

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 1, dekking 70, vervaging 8 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal1, opacity 70, blur 8 and color black

 

8/ Kopieer - Leny-vrouw27 – en plak als nieuwe laag

Copy - leny-vrouw27 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 80% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en schuif het aan de rechter onderkant

Image - resize - 45% - DO not check  resize all layers and move it to the right bottom corner

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal 15 en horizontaal 0 ,  dekking 60, vervaging 10 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical 15 and horizontal 0 , opacity 60, blur 10 and color black

 

9/ Kopieer - jeans-clip – en plak als nieuwe laag -  gum de lijntjes weg zodat alleen het bloemetje overblijft en plaats het bloemetje op een mooie plaats

Copy - jeans-clip - paste as a new layer - erase the lines, but keep the flower and put the flower at a nice place

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 3, dekking 65, vervaging 8 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 3, opacity 65, blur 8 and color black

Dupliceer deze laag 4 x in je lagen palet en plaats die ook ergens mooi

Duplicate this layer 4 times in your layer palette and place them on a nice place

 

10/  Activeer je tekstgereedschap - ik heb font Al Charisma genomen – grootte 100 als vector

De grootte is afhankelijk van welk lettertype dat je gebruikt

Activate your text tool - I've chosen font al Charisma - size 100 as vector

The size depends on what font you used

Zet je voorgrondkleur op slot en we gaan verder met de achtergrondkleur zwart

Close your foreground color - we will continue with the background color black

Typ je tekst – Charmed

Write your text

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal 0 , horizontaal 20, dekking 60, vervaging 15 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical 0 ,horizontal 20, opacity 60, blur 15 and color black

 

Plaats je watermerk

Add your watermark

 

11/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all 

 

12/ Bestand – exporteren – JPEG optimalisatie

file - export - GIF optimizer

 

Klaar

Done

Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan dit lesje

 I hope you enjoyed this tutorial

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Geschreven op 11 september 2008

Written on september 11, 2008

 

 

 

©Marinette P

 

 

 Back