Materialen  vind je hier

Materials can be found

Filters – Unlimited 2.0 – Graphics Pluss – Plugin Galaxy vind je hier 

Filters – Unlimited 2.0 – Graphics Pluss – Plugin Galaxy can be found here

 

Zet je voorgrondkleur op #2a6cb6  en achtergrondkleur op #193274 

Put your foreground color to #2a6cb6 and background color to #193274 

Open de afbeelding christina – 4 - Dupliceer met Shift en D toets en sluit het origineel-  met het gepupliceerde  gaan we verder

Open the image Christina -4- Duplicate with shift and D key and close the original - with the duplicated image we proceed

1/ Afbeelding – randen toevoegen - 2 pixels achtergrondkleur #193274 - symmetrisch

Image - add borders - 2 pixels background color  #193274 - symmetrical

2/ Selecties – alles selecteren – wijzigen – inkrimpen 2 pixels

Selections- select all  - modify - contract 2 pixels

3/ Effecten – 3d effecten – gestanst met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - cutout - vertical and horizontal 4, opacity 50, blur 70 and color to #2a6cb6

4/ Herhaal dit nogmaals maar dan met verticaal en horizontaal – 4

Repeat cutout but now with vertical and horizontal -4

5/ Selecties – niets selecteren

selections - select none

6/ Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur #193274 – altijd symmetrisch, zo niet vermeld ik het erbij

Image - add borders - 2 pixels background color #193274- always symmetrical - if not I mentioned it

7/ Afbeelding – randen toevoegen – 1 pixels kleur wit

Image - add borders - 1 pixels color white

8/ Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels voorgrondkleur #2a6cb6 

Image - add borders - 2 pixels foreground color #2a6cb6 

9/ Afbeelding – randen toevoegen – 1 pixels kleur wit

Image - add borders - 1 pixels color white

10/ Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur #193274

Image - add borders - 2 pixels background color  #193274

11/ Selecties – alles selecteren – wijzigen – inkrimpen 8 pixels

Selections - select all - modify - contract 8 pixels

12/ Selecties – omkeren

Selections - invert

13/ Effecten – 3d effecten – afschuining binnen met onderstaande instellingen 

Effects - 3D effects - inner bevel - with these settings

14/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none  

15/ Maak een verloop met je voorgrondkleur en achtergrondkleur – zie onderstaande instellingen

Make a gradient with your foreground color and background color - with these settings

16/ Afbeelding – randen toevoegen – 20 pixels en selecteer deze rand met je toverstokje – zie onderstaande instellingen 

Image - add borders - 20 pixels and select this edge with your magic wand - mode add

en vul deze met het verloop

and flood fill with the gradient

17/ Effecten – insteekfilter – Unlimited 2.0 – Buttons & Frames – 3D Glass Framed (rounded) –Frame Size 41 – Shading 230

Effects - plug in filters -  Unlimited 2.0 – Buttons & Frames – 3D Glass Framed (rounded) –Frame Size 41 – Shading 230

18/ Effecten – insteekfilter – Graphics Pluss – Cross Shadow - instellingen - 6 maal het shuifje of 50 en intenisty op 128 en brightness op 186

Effects - plug in filters - Graphics Plus - Cross Shadow - settings - 6 x 50 and intensity to 128 and brightness to 186

19/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

20/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 6 tot en met punt 10

Image - add borders - repeat point 6 untill point 10

21/ Afbeelding – randen toevoegen – 5 pixels kleur wit en selecteer deze rand met je toverstokje

Image - add borders - 5 pixels color white and selct this edge with your magic wand

22/ Effecten – insteekfilter – Cybia – Screenworks  - Light Gauze – standaard instellingen

Effects - plug in filters - Cybia Screenworks - Light Gauze - using default settings

23/ Effecten – randeffecten – accentueren

Effects - edge effects - enhance

24/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

25/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 6 tot en met punt 10

Image - add borders - repeat point 6 untill point 10

26/ Afbeelding – randen toevoegen – 30 pixels achtergrondkleur #193274 - Selecteer deze rand met je toverstokje

Image - add borders - 30 pixels background color #193274 - selct this edge with your magic wand

27/ Effecten – insteekfilter – Unlimited 2.0 – Frame, wood – Wood patchwork 10 met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Unlimited 2.0 – Frame, wood – Wood patchwork 10 - with these settings

28/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

29/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 6 tot en met punt 10

Image - add borders - repeat point 6 untill point 10

30/ Afbeelding – randen toevoegen – 5 pixels kleur wit

Image - add borders - 5 pixels white

31/ Selecteer deze rand met je toverstokje

Select this edge with your magic wand

32/ Effecten – insteekfilter – Cybia – Screenworks  - Light Gauze – standaard instellingen

Effects - plug in filters - Cybia Screenworks - Light Gauze - using default settings

33/ Effecten – randeffecten – accentueren

Effects - edge effects - enhance

34/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 6 tot en met punt 10

Image - add borders - repeat point 6 untill point 10

35/ Zet je voorgrondkleur op wit en je achtergrond blijft op #193274 – maak een verloop – zie onderstaande instellingen

Put your foreground colot to white and background color remains the same - make a gradient - with these settings

 

36/ Afbeelding – randen toevoegen – 30 pixels – Selecteer deze rand met je toverstokje en vullen met het verloop

Image - add borders 30 pixels - select this edge with your magic wand and flood fill with the gradient

37/ Effecten – insteekfilter – Plugin Galaxy – Rainbow -  met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Plugin Galaxy - Rainbow - with these settings

 

38/ Effecten – insteekfilter – Graphics Pluss – Cross Shadow – met standaard instellingen

Effects - plug in filters - Grahics Pluss - Cross Shadow - using default settings

39/ Effecten – 3d effecten – afschuining binnen - met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - inner bevel - with these settings

40/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

41/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 6 tot en met punt 10

Image - add borders - repeat point 6 untill point 10

42/ lagen – laag maken van achtergrondlaag

Layers - promote background layer

43/ Activeer je tube epw-038 (hoekje met vlinder) kopieer en plak als nieuwe laag

Activate the tube epw-038(corner with butterfly) copy and paste as a new layer

44/ Effecten – 3d effecten – slagschaduw –  verticaal horizontaal  3, dekking 70, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 3, opacity 70, blur 8 and color to black

45/ Laag – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layer - new raster layer and add your watermark

46/ lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

47/ Bestand – exporteren – JPEG optimalisatie

 File - export - JPEG optimization

Dit lesje is weer klaar

It's done

Veel plezier met het maken van dit lesje

 Have fun creating it

Met dank aan de maker van de tube epw- 038

 Thanks to the creator of the tube epw-038

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lessen is puur toeval

Any similarity to other lessons is purely coincidental

Geschreven op 12 juli 2008

 Written on july 12, 2008

 

 

Back