Deze les is door mij in het Engels vertaald

 This tutorial is translated by Marinette

 

Materialen vind je hier   

Materials can be found here

Filters – Xero – FM Tile Tools – Unlimited 2.0 – Graphics Pluss vind je hier  can be found here

 

Met dank aan de makers van de tubes

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

De tube van de vrouw is me onbekend

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

The creator of the womans tube is unknown to me

 

1/ Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op #5b9ccd en je achtergrondkleur op wit en maak met je voorgrondkleur en achtergrondkleur een verloop

1/Put your forground color to #5b9ccd  and your background color to  #65412b and create a

gradient with these settings

 

2/ Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met je zojuist gemaakte verloop

2/Open a transparent image of 640 x 480 pixels and floodfill with the gradient you've just made

Effecten – textuureffecten – lamellen met onderstaande instellingen

Effects - textureffects - blinds with these settings 

Effecten – insteekfilters – Filter Unlimited 2.0 – VM Natural – Splash – standaard instellingen

Effects - plugin filters - Filter Unlimited 2.0 – VM Natural – Splash – using defaults settings

Effecten – randeffecten – accentueren

Effects - edge effects - enhance

 

3/ Kopieer - 1220640443_paysages[1] – en plak als nieuwe laag

3/copy - 1220640443_paysages[1] - and paste as a new layer

Afbeelding – spiegelen en plaats de bomen aan de rechterkant bovenaan en zet in je lagen palet op luminanie(o)

Image - mirror - and put  the trees  to the right  side at the top of your image and put in your blend mode in your layer palette on luminance (legacy)

Dupliceer deze laag in je lagen palet en plaats hem tegen de andere boom

Duplicate this layer and place it against the other tree

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plugin filters - FM Tile Tools – Blend Emboss - using defaults settings

 

4/ Kopieer - Misted By Sorensen_Designs ©Guy Coheleach White Owl Oct 121-08 – en plak als nieuwe laag

4/ Copy - Misted By Sorensen_Designs ©Guy Coheleach White Owl Oct 121-08 - and paste as a new layer

Afbeelding – spiegelen en plaats hem aan de rechter onderkant en zet in je lagen palet op luminatie(o)

Image - mirror and place it at the right side at the bottom and put the blend mode in your layer palette on luminance (legacy)

 Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plugin filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using defaults settings

 

5/ Kopieer – winterwoman – en plak als nieuwe laag

5/ Copy - winterwoman - and paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 83% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize -83% - DO not check  resize all layers

Afbeelding – spiegelen en plaats haar naast de uil

Image - mirror and place it next to the owl

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plugin filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using defaults settings

 

6/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

6/ Layers - merge - merge all

 

 

7/ afbeelding – fotolijst – en zoek Rand design 01 – met ondertaande instellingen

7/ Image - Photoframe - and search  Edge design01 - with these settings

8/ Selecteer met je toverstokje met onderstaande instellingen

8/ Select with your magic wand with these settings 

in de witte rand van je crea

in the white edge of the image

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects - plugin filters -  Graphics Plus – Cross Shadow - using defaults settings

Effecten – textuureffecten – lamellen – met dezelfde instellingen als in punt 2 juist de kleur veranderen in blauw  #5b9ccd

Effects - texture effects - blinds -  with the same settings as in point 2, changed only the color  to #5b9ccd

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 3, dekking 50, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 3, opacity 50, blur 8 and color  black

Herhaal deze slagschaduw nogmaals maar dan met verticaal en horizontaal –3

Repeat this dropshadow again but with vertical and horizontal -3

 

Selectie - niets selecteren

selections - select none 

 

9/ Lagen – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

9/ Layers - new rasterlayer and add your watermark

 

10/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

10/ Layers - merge - merge all 

11/ Effecten – insteekfilter – Xero – Porcelain – met onderstaande instellingen

11/ Effects - plugin filters - Xero – Porcelain - with these settings

 

 

12/ Bestand – exporteren – jpeg optimalisatie

12/ File - export - JPEG optimization

 

Eventueel nog verkleinen tot 500 pixels langste zijde

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

 

En klaar is dit lesje

Veel plezier met het maken ervan

And this lesson is done

Have fun with it 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Geschreven op 20 november 2008

Written on 20 november 2008 

 Deze les werd getest door Helma, Tetsje, Sonja en Gerda, mijn dank hiervoor

This lesson was tested by Helma, Tetsje, Sonja and Gerda

Thank you kindly ladies

 

Uitwerking Helma

Uitwerking Tetsje

Uitwerking Gerda Uitwerking Sonja

© Marinette

 

 

 

 Back