Deze les is door mij in het Engels vertaald

This tutorial is translated by Marinette

 

Met dank aan de makers van de tubes

 laat namen en watermerken intact van de makers

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

Materialen hier

Materials can be found here

 

Open je tubes in psp minimaliseer ze en sla je masker op in de daarvoor bestemde map in je psp bestandenmap

Open your tubes  in PSP and minimize, save your mask in your mask folder

Place filters in your PSP plug in folder

 

We gaan eraan beginnen

Let's start

Open nieuw transparant afbeelding van 1000 x 650 pixels

Open a transparent image of 1000 x 650 pixels

Zet in je materialen palet de voorgrondkleur op  #eccd00 en achtergrondkleur op #282224

Put your foreground color to  #eccd00 and your back ground color to  #282224

50

Zet je kleuren op verloop met deze instellingen en vul daar je afbeelding mee

Create a gradient with your foreground color and back ground color with these settings and flood fill your image with it

Aanpassen - Vervagen - Gaussiaanse vervaging 10

Adjust - blur - Gausian blur 10

1 /Lagen - nieuwe rasterlaag en vul met je achtergrondkleur #282224

 Layers - new raster layer en flood fill with your background color #282224

 

2 /Lagen - masker laden vanaf schijf en zoek sg Behind-bars 2

met deze instellingen

Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask -

sg_Behind-bars 2 - with these settings.

In je lagenpallet samenvoegen - groep samenvoegen

Layers - merge - merge group

3 / Effecten - randeffecten - acentueren

Effects - edge effects - enhance

 

4 /  kopieer - sunflower.psp en plak als nieuwe laag

copy - sunflower.psp - en paste as a new layer

Afbeelding - formaat wijzigen 130% , resolutie op bicubisch en formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Aanpassen - scherpte -verscherpen 

Image - resize 130% - resolution bicubic - DO not check  resize all layers Adjust

Effects - edge effects - enhance

Plaats je tube aan de rechteronderkant

Move your tube to the right bottom

 

5 / Effecten - 3d effecten - slagschaduw met de volgende instellingen

Effects - 3D effects - drop shadow with these settings

Geef dan nog een slagschaduw maar dan met -1 horizontaal en verticaal

Repeat this drop shadow again but now with horizontal and vertical  -1 

 

6 / Neem je tube mds441blume kopieer en plak als nieuwe laag aan de linkeronderzijde

Copy -  mds441blume - paste as a new layer and move it to the left bottom

Afbeelding - formaat wijzigen 90% , resolutie op bicubisch en formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize 90% - resolution and format bicubic - DO not check  resize all layers

 

7 / Lagen - samenvoegen - alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

8 / Lagen - nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Gereedschap selectie - aangepaste selectie

Tool selection - custom selection

Vullen met achtergrondkleur #282224, selectie laten staan

Flood fill with background color #282224, leave selection

Activeer de tube sunflower.psp

Activate the tube sunflower .psp

Afbeelding - spiegelen

Image - mirror

kopiėren en plakken in de selectie

Copy and paste in selection

Selecties - niets selecteren

Selections - select none

 

9 / Effecten - 3d effecten - slagschaduw: verticaal 1 en  horizontaal 1, dekking 70 ,vervaging 5  en kleur op  #eccd00

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical en horizontal 1, opacity 70, blur 5 and  color #eccd00

herhaal nogmaals maar dan met vert en horizontaal -1

Repeat this drop shadow again but now with horizontal and vertical  -1 

 

10 / Lagen - dupliceren

Layers - duplicate

 

Afbeelding - spiegelen en plaats hem iets naar rechts en naar beneden

Image - mirror - and place it a little to the right and to the bottom

 

11 / Activeer je tekstgereedschap en neem een font.

Activate your text tool and choose a font

Ik heb gekozen voor Mc blossoms grootte +- 20 punten - maken als vector

I chose Mc blossoms size 20 + with these settings - made as vector

Zet in je materialen palet de voorgrond op het verloop en achtergrond op kleur #282224

Take your gradient as foreground color and  #282224 as background color

Typ Flowers of the sun

Write  Flowers of the sun

 

12 / Effecten - 3d effecten - slagschaduw  vert en hor -1  dekking 70 vervagen 50 kleur zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical en horizontal 1, opacity 70, blur 50 and  color black

 

13/ Afbeelding - randen toevoegen 1 pixel voorgrondkleur #eccd00

Afbeelding - randen toevoegen 25 pixels achtergrondkleur #282224

Afbeelding - randen toevoegen 1 pixel voorgrondkleur #eccd00

Image - add borders -1 pixel foreground color #eccd00

 Image - add borders - 25 pixels back ground color #282224

Image - add borders -1 pixel foreground color #eccd00

 

14 / Lagen - nieuwe rasterlaag

plaats je watermerk

Layers - new raster layer

Add your watermark

 

15 / Lagen - samenvoegen - alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all 

 

Bestand - Exporteren - Jpeg optimalisatie

File - export - jpeg optimization

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Geschreven op 21 februari 2008

Written on february 21 , 2008

 

©MarinetteP

Back