Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filters – Graphics Plus – Unlimited 2.0 – Screenworks vind je hier

 Filters - Graphics Plus – Unlimited 2.0 – Screenworks can be found here

 

 

 

Open de afbeelding van de leeuw

Open the image of the lion

Dupliceer deze afbeelding met Shift D en sluit het origineel, op de gedupliceerde afbeelding van de leeuw werken we verder

Duplicate this image with Shift D and close the original

 On the duplicated image of the lion , we continue

Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op #aaa7c2 en patroon op Gold 1 en achtergrondkleur op #343f41

Put the foreground color to  #aaa7c2 and pattern to Gold 1 and back ground color to #343f41

1/ Abeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 2 pixels background color - symmetrical checked

 

2/ Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties –wijzigen – inkrimpen – 2 pixels

Selections - modify - contract - 2 pixels

 

3/ Effecten – 3D effecten – gestanst – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - cutout - vertical and horizontal 3 - opacity 100 - blur 30 and color to #343f41 

Nogmaals gestanst maar dan met verticaal en horizontaal –3

Repeat - cutout but now with vertical and horizontal -3

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

4/ Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels – achtergrondkleur #343f41 - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 2 pixels - back ground color #343f41- symmetrical checked

Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels kleur wit – symmemtrich aangevinkt - selecteer deze rand met je toverstokje

Image - add borders - 2 pixels color white - symmetrical checked 

Select this border with your magic wand - mode: add

en vul hem met je Gold1 patroon

and flood fill with the Gold 1 pattern

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels – achtergrondkleur #343f41-symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 2 pixels - back ground color #343f41- symmetrical checked

 

5/ Afbeelding – randen toevoegen – 10 pixels – voorgrondkleur #aaa7c2 - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 10 pixels - foreground color #aaa7c2 - symmetrical checked

Selecteer deze rand met je toverstokje, instellingen staan goed

Select this border with your magic wand with the same settings as before

Effecten – insteekfilter – Graphics Plus – Cross Shadow- standaard instellingen

Effects - plug in filters - Grahics Plus - Cross Shadow - using default settings

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

6/ Afbeelding – randen toevoegen- herhaal punt 4

Image - add borders - repeat step 4

 

7/ Afbeelding – randen toevoegen – 25 pixels – achtergrondkleur  #343f41- symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 25 pixels back ground color #343f41 - symmetrical checked

Selecteer deze rand met je toverstokje – instellingen staan goed

Select this border with your magic wand - same settings as before

Effecten – reflectie effecten – patroon met onderstaande instellingen

Effects - reflection effects - pattern - with these settings

Effecten – 3D effecten – afschuining binnen – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - inner bevel - with these settings

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

8/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 4

Image - add borders - repeat step 4

Afbeelding – randen toevoegen – 5 pixels – selecteer deze rand met je toverstokje

Image - add borders - 5 pixels - symmetrical checked - select this border with your magic wand

Effecten – insteekfilter – Screenworks – Boxed Dot

Effects - plug in filters - Screenworks – Boxed Dot

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

9/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 4

Image - add borders - repeat step 4

 

10/ maak van je voorgrondkleur #aaa7c2  en achtergrondkleur #343f41 een verloop lineair met onderstaande instellingen

Make a gradient with the foreground color #aaa7c2 and back ground color #343f41- with these settings

 

11/ Afbeelding – randen toevoegen – 45 pixels – symmetrisch aangevinkt - selecteer deze rand met je toverstokje

Image - add borders - 45 pixels -  symmetrical checked - select this border with your magic wand

Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je verloop

Layers - new raster layer and flood fill with the gradient

Effecten – insteekfilter – Unlimited 2.0 – buttons & Frames – Simple Background Color Frame – Frame size  26

Effects - plug in filters - Unlimited 2.0 – buttons & Frames – Simple Back ground Color Frame - frame size 26

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – met onderstaande instellingen

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings

Effecten – 3D effecten – afschuining binnen – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - inner bevel - with these settings

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

12/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 4

Image - add borders - repeat step 4

Afbeelding – randen toevoegen – 5 pixels voorgrondkleur #aaa7c2- symmetrisch aangevinkt - selecteer deze rand met je toverstokje

Image - add borders - 5 pixels foreground color #aaa7c2 - symmetrical checked - select this border with your magic wand

Effecten – insteekfilter – Screenworks (cybia) – Boxed Dot

Effects- plug in filter - Screenworks - Boxed Dot

Selecties – niets selecteren

Selections - add borders

 

13/ Afbeelding – randen toevoegen – herhaal punt 4

Image - add borders - repeat step 4

 

14/ Activeer je tube – hoekje goud – kopieer en plak als nieuwe laag en plaats hem links

Copy - hoekje goud (gold corner) - paste as a new layer and place it left

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 2, dekking 80, vervaging 8 en kleur op zwart – dupliceer deze laag in je lagen palet

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 80, blur 8 and color to black

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen – dupliceer deze laag  in je lagen palet

Layers - merge - merge down

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – omdraaien

Image - flip

15/ laag – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layers - new raster layer and add your watermark

16/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

Bestand – exporteren – jpeg optimalisatie

file - export - jpeg optimization

Ziezo dit lesje is ook weer klaar

This tut is done

Veel plezier met het maken van dit lesje

Have fun creating it 

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesign, enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

Geshreven op 10 augustus 2008

Written on august 10, 2008

 

 

Back