Deze les is vertaald door Marinette

This tutorial is translated by Marinette

Tube en selectie vind je in de zipfile of

Tube and selection can be found in the zipfile

 

Het mooie scrapkit van Sabre vind je hier

The beautiful scrapkit from Sabre can be found here

 

Filters – Graphics Plus vind je hier

 Filters - Grahics Plus - can be found here

 

Met dank aan de maker van de tube en van het mooie scrapkit

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creator of the tube and the bautiful scrapkit

Do not change the filenames

 

Open je scrapbenodigdheden en tube in PSP en minimaliseer en plaats je selectie in je PSP bestandenmap selecties

 

 Open your scrap suplies and tube in PSP and minimize them - place your selection in the PSP folderfiles selections

 

1/ Open een transparante afbeelding van 700 x 700 pixels

Open a transparant image of 700 x 700 pixels

Selecties – alle selecteren

Selections - select all

Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer - SL-Touch of Green Golden – en plak in slectie

Activate the scrapkit Golden Memories - copy - SL-Touch of Green Golden - paste in selection

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – met standaardinstellingen

Effects - plug in filters - Graphics Plus – Cross Shadow - using default settings 

Selecties– niets selecteren

Selections - select none

 

2/ Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer - SL-Ribbon 1 –  plak als nieuwe laag

Activate the scrapkit Golden Memories - copy - SL-Ribbon 1 - paste as a new layer

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal -2 en horizontaal 0, dekking 65, vervaging 10 en kleur op zwart

Effects - 3d effects - dropshadow - vertical -2 and horizontal 0 , opacity 65, blur 10 and color to black

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding - omdraaien

Image - reverse

 

3/Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Selecties – laden/opslaan – selectie laden vanaf schijf en zoek Golden portrait_MP op met onderstaande instellingen

Selections - load/safe - selection load from disc and find Golden portrait_MP with these settings

 

4/ Laag – nieuwe rasterlaag

Layers - new rasterlayer

Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer - SL-Touch of Green Golden – plak in selectie

Activate the scrapkit Golden Memories - copy  - SL-Touch of Green Golden - paste in selection

5/ Selecties – wijzigen – inkrimpen 15 pixels

Selections - modify - reduce 15 pixels

Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer  - SL-Biege Paper Golden – plak in selectie

Activate the scrapkit Golden Memories - copy - SL-Biege Paper Golden - paste in selection

 

6/ Selectie wijzigen – inkrimpen 15 pixels

Selections - modify - reduce 15 pixels

Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer  - SL-Brown Golden Paper – plak in selectie

Activate the scrapkit Golden Memories - copy -   SL-Brown Golden Paper - paste in selection

Selectie – niets selecteren

 Selections - select none

7/ Activeer je voorlaatste laag in je lagen palet

Activate the layer above your last layer in your layer palette

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 70, vervaging 5 en kleur op zwart en herhaal deze slagschaduw maar dan met verticaal en horizontaal –2

Effects - 3d effects - dropshadow - vertical  and horizontal 2, opacity 70, blur 5 and color to black

Repeat this dropshadow but now with vertical and orizontal to - 2

Effecten – textuureffecten – mozaοek-antiek – met onderstaande instellingen

Effects - texture effects - mosaic antique - with these settings

 

 

 

8/ Activeer je tweede laag in je lagen palet

Activate the second layer in your layer palette

Effecten – 3D effecten – herhaal dezelfde slagschaduw als in punt 6

Effects - 3D effects - repeat the same dropshadow as in point 6

9/ Activeer de bovenste laag in je lagen palet en geef dezelfde slagschaduw als in punt zes

Activate the top layer in your layer palette and give the same dropshadow as in point six

 

10/ Kopieer - mou_little sisters – en plak als nieuwe laag – en plaats haar iets naar rechts en tot aan de ribbon – geef hier ook dezelfde slagschaduw als in punt 6

Copy - mou_little sisters - paste as a new layer - place it a bit to the right and on the ribbon and give also the same dropshadow as in point 6

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – spiegelen en plaats haar in de ovale ring – zet de dekking in je lagen palet op 60 mengmodus en op zacht licht

 Image - mirrir - place it in the oval ring - put the opacity of this layer to 60 and  the blend mode to soft light

 

11/Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer - SL-String Pearl Bow - plak als nieuwe laag en plaats helemaal bovenaan

 Activate the scrapkit Golden Memories - copy -SL-String Pearl Bow - paste as a new layer and place it on the top

 

12/ Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer - SL-Corner – plak als nieuwe laag

Activate the scrapkit Golden Memories - copy - SL-Corner - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 75% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem in de linker onderhoek

Image - resize - 75% - DO not check  resize all layers and place it in the left bottom corner

Effecten – 3d effecten – slagschaduw – verticaal 0, horizontaal 20, dekking 55 , vervaging 10 en kleur op zwart 

Effects - 3d effects - dropshadow - vertical 0 and horizontal 20, opacity 55, blur 10 and color to black

 

 

13/ Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer -  SL-Butterfly – plak als nieuwe laag en plaats hem  links boven

 Activate the scrapkit Golden Memories - copy - SL-Butterfly  - paste as a new layer and place it left on the top

Afbeelding – formaat wijzigen – 70% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers

Aanpassen – verscherpen – scherpte en doe dit nog ιιn maal

Adjust - shaprness - sharpen and doe this one more time

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal 0, horizontaal –10, dekking 55 , vervaging 10 en kleur op zwart

Effects - 3d effects - dropshadow - vertical 0 and horizontal -10, opacity 55, blur 10 and color to black

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – formaat wijzigen – 75% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem op de ovale ring

 Image - risize - 70% - DO not check  resize all layers and place it on the oval ring

14/ Activeer je scrapkit - Golden Memories -  kopieer - SL-Leafed Dangle – plak als nieuwe laag en plaats hem aan de rechter bovenkant en geef hier ook dezelfde slagschaduw zoals in punt 12

 Activate the scrapkit Golden Memories - copy - SL-Leafed Dangle - paste as a new layer and place it on the top right and give a dropshadow - with the same settings as before

15/ Plaats je watermerk

Add your watermark

 

16/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all  

Bestand – exporteren – jpeg optimalisatie

 File - export - jpeg optimization

En klaar is dit lesje

This tut is done

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

 

Geschreven op 29 september 2008

 

Written on september 29 , 2008

 

©MarinetteP

 

 

 

Back