Met dank aan de makers van de tubes

Thanks to the creators of the tubes 

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Do not change the filenames

 

Materialen vind je hier in de zip

Materials can be found in the zip

Filters – Unlimited 2.0 – Xero – Graphics Plus – FM Tile Tools –  VM Experimental vind je hier

Filters – Unlimited 2.0 – Xero – Graphics Plus – FM Tile Tools –  VM Experimental can be found here

 

Open je tubes en font in PSP en minimaliseer

Open your tubes en font in PSP and minimize

We gaan beginnen

Let's start

 1/ Zet in je materialen palet de voorgrondkleur #f7d65e op en achtergrondkleur op  #47799e en maak een verloop met onderstaande instellingen

Put your foreground color to #f7d65e and background color to  #47799e

and make a gradient with these settings

 

2/ Open een transparante afbeelding van 800 x 600 pixels

Open a transparant image of 800 x 600 pixels

 

3/ Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties – wijzigen – inkrimpen – 30 pixels en vul deze selectie  met je verloop

Selections - modify -contract - 30 pixels and flood fill with the gradient

Aanpassen – vervaging – gaussiaanse vervaging – bereik 30

Adjust - blur - gaussian blur - range 30

Selecties – niets selecteren

Selections - select none 

 

4/ Effecten – insteekfilters – Unlimited 2.0 – Photo Aging Kit – Dirt and Dust – standaard instellingen

Effects - plug in filters -  Unlimited 2.0 – Photo Aging Kit – Dirt and Dust – using default settings

 

5/ Effecten – insteekfilters – Unlimited 2.0 – MuRa’s Seamless – Duplicate – standaard instellingen

Effects - plug in filters - Unlimited 2.0 – MuRa’s Seamless – Duplicate -  using default settings

 

6/ Effecten – randeffecten – accentueren

Effects - edges effects - enhance

 

7/ Effecten – insteekfilters – Unlimited 2.0 – MuRa’s Seamless – Tile Frame Diagonal – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters -Unlimited 2.0 – MuRa’s Seamless – Tile Frame Diagonal - with these settings

 

8/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je voorgrondkleur

Layers - new raster layer and flood fill with your foreground color

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen / verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – met onderstaande instellingen

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects - plug in filters - Graphics Plus - Cross Shadow - using default settings

Trek deze laag ιιn laag omlaag in je lagen palet

Layers - arrange - move down

 

9/ Activeer de bovenste laag in je lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 100, vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color to black 

 

10/ Kopieer - jcw_easterbunny_vera-mouse – plak als nieuwe laag

Copy -  jcw_easterbunny_vera-mouse - paste as a new layer 

Effecten – kunstzinnige effecten – penseelstreken – met onderstaande instellingen

Effects - art media effects - brush strokes - with these settings

 

Zet de mengmodus van deze laag op doordrukken

Put the blend mode of this layer to burn

Effecten – afbeeldingeffecten – naadloze herhaling – met onderstaande instellingen

 Effects - image effects - seamless tiling- with these settings

 

11/ De tube jcw_easterbunny_vera-mouse zit nog in het geheugen plak als nieuwe laag – staat meteen goed

The tube jcw_easterbunny_vera-mouse is still in the memory paste as a new layer - it is already at the right place

Effecten – 3D effecten –slagschaduw – verticaal -20 en horizontaal 0, dekking 50, vervaging 10 en kleur op zwart 

Effects- 3D effects - dropschadow - vertical -20 and horizontal 0 , opacity 50, blur 10 and color to black

 

12/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

13/ Afbeeldingen – fotolijst – Antiek Vignet – met onderstaande instellingen

Images - foto frame - antique Vignette - with these settings - canvas list checked - list out image checked

 

 

Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties – zwevend

Selections - float

Selecties – niet zwevend

Selections - defloat

 

15/ Maak een verloop met onderstaande instellingen

Make a gradient with these settings

Vul de selectie met het verloop

Flood fill the selection with the gradient

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Zet de mengmodus van deze laag op kleur (o)

 Put the blend mode of this layer to color (o)

 

16/Activeer de onderste laag in je lagen palet

Activate the bottom layer in your layer palette

Selecteer met je toverstokje de brede rand

Select with your magic wand the wide border

 

17/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je verloop

Layers - new raster layer and flood fill with the gradient

Effecten – insteekfilters - VM Experimental – Mighty Maze – standaard instellingen

Effecten - plug in filters - VM Experimental – Mighty Maze - using default settings

Effecten – insteekfilters - FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen en doe dit 2x

Effects - plug in filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using default settings and do this twice

Zet de dekking van deze laag op 30

Put the opacity of this layer to 30

Selecties – omkeren

Selections - invert

Effecten – 3D effecten – ciseleren – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effect - chisel - with these settings

 

Selecties – niets selecteren

 Selections - select none

Activeer de bovenste laag in je lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

18/Kopieer – Bordertube – plak als nieuwe laag en plaats hem links tegen de ciseleer rand en trek hem goed met je gereedschap selecteren zodat hij boven en onder tegen de ciseleer rand komt te staan

Copy - Bordertube - paste as a new layer and place it against the left chisel edge

Pull it with the selection tool to the right place - look at my example above

 Effecten – insteekfilters - FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen en doe dit 2x

Effects - plug in filters - FM Tile Tools – Blend Emboss - using default settings and do this twice

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Lagen - samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

 

19/ Kopieer - MD_Diary_Ringband plak als nieuwe laag

Afbeelding - formaat wijzigen - 120% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Plaats aan de linkerkant

Aanpassen - scherpte - verscherpen 

Copy - MD_Diary_Ringband - paste as a new layer and place it to the left

Image - resize - 120% - resize all layers not schecked

Place left

Adjust - sharpness - sharpen

Effecten – 3D effecten –slagshaduw – verticaal en horizontaal –5 ,dekking 50, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects- 3D effects - dropschadow - vertical  and horizontal -5, opacity 50, blur 8 and color to black

 

20/  Kopieer - a-dozi's-trans-bow-mid – plak als nieuwe laag

Copy -  a-dozi's-trans-bow-mid - paste as a new layer

Afbeelding – vrij roteren – 25 graden rechts

Image - free rotate - 25 degrees right

Afbeelding – formaat wijzigen – 90% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats de strik op de hals van het konijn

Image - resize - 90% - DO not check  resize all layers  and place the bow on the neck of the rabbit

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 80 vervaging 2 en kleur op zwart

 Effects- 3D effects - dropschadow - vertical  and horizontal 2, opacity 80, blur 2 and color to black

 

21/ Kopieer - easter17abbd – plak als nieuwe laag

Afbeelding - formaat wijzigen - 120% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Aanpassen - scherpte - verscherpen

Copy - easter17abbd - paste as a new layer

Image - resize - 120% -  resize all layers not schecked

Adjust - Sharpness - sharpen 

Afbeelding – vrij roteren – 25 graden rechts en plaats rechts in de hoek – zie mijn voorbeeld

Image - free rotate - 25 degrees right and place  in the right corner - look at my example

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw - met dezelfde instellingen

 Effects- 3D effects - dropshadow - with the same settings as before

 

22/ Zet je voorgrondkleur op slot en achtergrondkleur op wit

Close your foreground color and put your background color to white 

Activeer je tekstgereedschap en zoek het font pirouetteLTStd – Regular – grootte 72 pixels – als  vector maken

Activate your text tool and find the font pirouetteLTStd - Regular - size +- 72 pixels - made as vector

Schrijf je tekst Happy Easter day

Write your text Happy Easter day

Lagen - omzetten in rasterlaag

Layers - convert to rasterlayer

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 100 vervaging 0 en kleur op zwart

 Effects- 3D effects - dropschadow - vertical  and horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color to black

 

23/ Plaats je watermerk

 Add your watermark

24/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

25/ Effecten – insteekfilters – Xero – Pocelain – Standard instellingen

 Effects - plug in filters - Xero - Porcelain - standard settings

 

 

Bestand – exporteren - JPEG optimalisatie

File -  Export - JPEG optimization 

En klaar is dit lesje

This tut is done

 

Veel plezier met het maken ervan

Have fun creating it

Deze les is getest door Tetsje , Helma , Gerda en Sonja

Bedankt dames

This tutorial is tested by Tetsje , Helma ,Gerda and sonja

Thanks ladies 

Uitwerking Tetsje

Uitwerking Helma

Uitwerking Gerda Uitwerking Sonja

Geschreven op 12 maart 2009

Written on march12 , 2009

©MarinetteP

 

Back