Materialen vind je hier

Materials can be found here 

 

Filters : Filters Unlimited 2.0 – Graphics Plus – vind je hier

Filters : Filters Unlimited 2.0 – Graphics Plus - can be found here

Met dank aan de makers van de tube's

Thanks to the creators of the tube's

Laat de watermerken en namen intact van de makers ervan

Dot not change the filenames

 

 

1/ Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op #f5e595 en je achtergrondkeur op zwart

Maak een verloop met je voorgrondkleur en achtergrondkleur met onderstaande instellingen

put your foreground color to #f5e595 and background color to black

Make a gradient with your foreground and background colors  with these settings

 

2/ Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met het verloop

Open a transparant image of 640 x480 pixels and flood fill with the gradient

 

3/ Effecten – insteekfilter – filters Unlimited 2.0 – Andrew’s Filter 39 – Net Curtain met onderstaande instellingen

Effects- plug in filters - filters Unlimited 2.0 – Andrew’s Filter 39 – Net Curtain - with these settings

 

Gebruik deze filter nogmaals – Net Curtain met onderstaande instellingen

Use this filter again - Net Curtain - with these settings

Aanpassen – scherpte – verscherpen

 Adjust - sharpness - sharpen

 

4/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je voorgrondkleur #f5e595

Zet de dekking van deze laag in je lagen palet op 40

Layers - new raster layer and flood fill with your foreground color #f5e595

 Put the opacity of this layer to 40

 

5/ Kopieer - scene12 - plak als nieuwe laag en schuif hem iets naar boven

Copy - scene12 - paste as a new layer and slide it a bit to the top

zet de dekking van deze laag op 60

  Put the opacity of this layer to 60

 

6/ Kopieer - 2561JenniferLopez2-AlejandraRosales-28607- en plak als nieuwe laag

Copy - 2561JenniferLopez2-AlejandraRosales-28607 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen 80% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Plaats haar aan de linkerkant

Image - resize 80% - Do not check all resize layers

Place it to the left

Effecten – 3D effecten – slagschaduw –verticaal en horizontaal   1 , dekking 65, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 1, opacity 65, blur 8 and color to black

 

7/ Kopieer - Tube977_SAC_legs _08_08_sdt – en plak als nieuwe laag  - schuif hem aan de rechterkant

Zet de dekking in je lagen palet  op 67

Copy - Tube977_SAC_legs _08_08_sdt - paste as a new image - slide to the right

Put the opacity of this layer to 67

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – zoals in punt 6 en nogmaals slagschaduw maar dan met  verticaal  en horizontaal  –1

Effects - 3D effects - dropshadow - using the same settings as before

Repeat this dropshadow but now with vertical and horizontal -1

 

8/ Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op slot

Close your foreground color

Activeer je teksgereedschap en kies een mooi lettertypen , ik heb font Avalon Medium genomen – grootte 72 – vector en schrijf Jennifer Lopez

Activate your text tool - font: Avalon Medium - size +-72 - as vector and write Jennifer Lopez

 lagen - omzetten in rasterlaag

Layers - convert to raster layer

Afbeelding – vrij roteren – 15 graden – richting links

Image - free rotate - 15 degrees - right

 

9/ Laag – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layers - new raster layer and add your watermark

 

10/ Afbeelding – randen toevoegen – 30 pixels kleur #f5e595 – symmetrisch

Image - add borders - 30 pixels color  #f5e595 - symmetrical

Selecteer deze rand met je toverstokje  met onderstaande instellingen 

Select this border with your magic wand - mode: add

 

Selecteer de gele rand

Select the yellow border

Effecten – insteekfilter – Graphics Plus – Cross Shadow met standaard instellingen

Effects - plug in filters - Graphics Plus – Cross Shadow - using default settings

Selecties - omkeren

Selections - invert

Effecten – 3D effecten – als knop met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - buttonize - with these settings

 

Selecties – niets selecteren

selections - select none

 

11/ Kopieer je hoekje - epw-017 – en plak als nieuwe laag

Copy corner - epw-017 - paste as a new layer

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 2, dekking 100, vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 100, blur 0 and color to black

Afbeelding – spiegelen - en plaats hem in de rechterhoek – zie mijn voorbeeld

Image - mirror -and place it in the right upper corner - look at my example

 

12/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

 Layers - merge - merge all

13/ Bestand – exporteren – JPEG optimalisatie

File - export - JPEG optimization

 

We kunnen er nog een animatie aan toevoegen

Add animation

 

Open Animatie Shop

Open Animationshop

1/ Bestand – openen - en zoek je opgeslagen crea Jennifer Lopez

File - open - and find your saved image of Jennifer Lopeze

2/ Bestand – openen en zoek je animatie – glitter

File - open - and find your animation - glitter

 

3/ Je glitter heeft 7 frames

Your glitter has 7 frames

Bewerken – alles selecteren

Edit - select all

 

4/ Activeer je crea Jennifer Lopez

Activate the image of Jenifer Lopez

Bewerken – kopiλren en plakken  na actieve frame

Edit - copy and paste after active frame

Nu heb je al twee frames en je moet er 7 in het totaal hebben - druk  nog 5 maal op plakken na huidige

 Now you have two frames already and jou need 7 in total-  press 5 times on paste after current 

 

Als alles goed is gegaan heb je nu 7 frames

If everything went well you have now 7 frames

Bewerken – alles selecteren

Edit - select all

 

5/ Sleep nu de glitters van de eerste frame op de armband van je eerste frame van je crea JF

slide the glitters from the first frame on the bracelet in the first frame of your image JF

Activeer - glitter animatie

Activate - glitter animation

6/ Bewerken – ongedaan maken ( nu staan je glitters er weer )

Edit - undo (now the glitter is back)

Sleep nu je glitters weer op de armband van je eerste frame van je crea JF

 slide the glitters on the bracelet again in the firts frame of your image JF

Herhaal nog een keer of twee op de armband en dan nog een keer of twee op de hand

Repeat one more time or two on the bracelet and one more time or two on the hand

 

En ten laatste

Finally

 

Animatie – eigenschappen van frame – tijd weergeven 5

 Animation - frame properties - time display 5

Dit lesje is weer klaar

 This tutorial is done

 

 

Eventueel je crea verkleinen naar 500 pixels

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

 

 

Bestand – opslaan als gif

 File - save as gif

 

 

Veel plezier met het maken van dit lesje

 Have fun creating it

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesings

Enige overeenkomst met andere lesje is gewoon toeval

 

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Geschreven op 5 September 2008

 

Written on september 2, 2008

 

 

 

© Marinette P

 

 Back