Deze les is  vertaald door Marinette

This tutorial  is translated by Marinette

 

Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filter plugin Galaxy  vind je hier

Filter plug in Galaxy can be found here

 

 Zet in je materialenpalet je  voorgrondkleur op #ad9b97 en je achtergrondkleur op #c49792

 Put your foreground color to  #ad9b97 and background color to  #c49792

 Open een transparante afbeelding van 640x480 pixels

Open a transparant image of 640 x 480 pixels

1/ Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Activeer je achtergrond JHanna_60 bground – kopieer  en plak in selectie

Copy - JHanna_60bground and paste in selection

Lagen – nieuwe rasterlaag en plak nogmaals je achtergrond JHanna_60 bground in selectie - staat nog in het geheugen

Layers - new raster layer and paste the bacground JHanna_60 bground again -   is still in memory

 Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

2/ Lagen – masker laden/opslaan – masker laden vanaf schijf en zoek sharlimarMask 59 met onderstaande instellingen

Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask - sharlimarMask 59 - with these settings

 

Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

Layers - merge - merge group

Effecten 3d effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 0, dekking 75, vervaging 10, kleur zwart  laten staan

Effects - 3D effects - drops hadow - vertical and horizontal 0, opacity 75 , blur 10 , color black

Selecteer met je toverstokje in het midden van het masker

Select with your magic wand in the middle of the mask

Selectie – wijzigen – uitbreiden 10 pixels 

Selection - modify - expand 10 pixels

3/ Activeer de onderste laag staan en druk op de delete toets

Activate the bottom layer and press the delete key

Selecties – niets selecteren

Selecties - niets selecteren

Effecten – insteekfilter – Plugin – Galaxy – Rainbow – effects Angle met onderstaande instellingen

 Effects - plug in filter - Plug in Galaxy - Rainbow - effects Angle - with these settings

Activeer je toverstokje en klik in de ovale opening

Activate your magic wand and click in the oval opening

Laag – nieuwe rasterlaag en plak je achtergrond in de selectie – hij staat nog in het geheugen

Layers - new raster layer and paste the background in selection - is still in memory

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

4/ Activeer de bovenste laag in je lagenpalet

Activate the top layer in your layer palette

Effecten – 3d effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 3, dekking 40, vervaging 10 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 3, opacity 40, blur 10 and color to black

 

5/ Activeer je tube JHanna_60a – kopieer en plak als nieuwe laag

Copy - JHanna_60a - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 63% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats het mooi in het midden

Image - resize - 63% - DO not check  resize all layers - and place it nice in the middle

6/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all 

Daar we aan de linkerkant nog een roze streep staan hebben gaan we dat verwijderen

On the left  there is still a pink stripe and must be removed

7/  Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties – wijzigen – inkrimpen 2 pixels

Selections - modify - contract 2 pixels

Selecties – omkeren en druk dan op je delθte toets

Selections - invert and press the delete key

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

8/ / Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties – wijzigen – inkrimpen 2 pixels

Selections - modify - contract 2 pixels

Effecten – 3d effecten – gestanst – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - cutout - with these settings

 

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

9/  Lagen – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layers - new - raster layer and add your watermark

10/  Afbeelding – randen toevoegen 15 pixels voorgrondkleur #ad9b97 en selecteer deze rand met je toverstokje

 ( deze rand die geselecteerd is laten we nu even met rust)

Image - add borders 15 pixels foreground color #ad9b97 and select this border with your magic wand

Keep selection

 

11/  Selecteer nu het gereedschap selectie uit vrije hand met onderstaande instellingen

Activate your tool free hand selection tool - selection type: from point to point - mode: add

en selecteer nu de vlindertjes

and select the butterflies

 

12// Druk 6 maal op je schift en D toets totdat 7 afbeeldingen hebt, minimaliseer er 6 en op het zevende gaan we verder

Press 6 times on your shift and D key until you have 7 image - minimize 6 of them and on the seventh we continue 

13/ Effecten – insteekfilter – Plugin Galaxy – Rainbow – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filter - Plugin Galaxy - Rainbow - with these settings

 

Aanpassen – grofkorreligheid  toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen- zie onderstaande instellingen

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Minimaliseer nu deze afbeelding

Minimize this image now

14/ Activeer je tweede afbeelding

Activate you second image

Effecten – insteekfilter – plugin Galaxy – rainbow – Zet effects op linair en al de andere instellingen staan goed , alleen effects moet veranderd worden voor de overige 5 afbeeldingen

Effects - plug in filter - plugin Galaxy - rainbow - put effects on linair the other settings are the same settings as before

Only effects  must be changed for the remaining 5 images

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – Gaussiaans - grofkorreligheid 20% - monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings - Gaussian - noise 20% - monochrome checked

Selecties – niets selecteren en minimaliseer deze afbeelding

Selections - select none and minimize this image

15/ Activeer je derde afbeelding

Activate the third image

Effecten – insteekfilter – plugin Galaxy – rainbow – Zet effects op Curl

Effects - plug in filter - plugin Galaxy - rainbow - put effect to Curl

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – Gaussiaans - grofkorreligheid 20% - monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings - Gaussian - noise 20% - monochrome checked

 

Selecties – niets selecteren en minimaliseer ook deze afbeelding

Selections - select none and minimize also this image

16/ Activeer je vierde afbeelding

Activate the fourth image

Effecten – insteekfilter – plugin Galaxy – rainbow – Zet effects op Twirl

Effects - plug in filter - plugin Galaxy - rainbow - put effects to Twirl

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen - Gaussiaans - grofkorreligheid 20% - monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings - Gaussian - noise 20% - monochrome checked

Selecties – niets selecteren en minimaliseer ook deze afbeelding

Selections - select none

17/ Activeer je vijfde afbeelding

Activate the fifth image

Effecten – insteekfilter – plugin Galaxy – rainbow – Zet effects op Horizontal Bow

Effects - plug in filter - plugin Galaxy - rainbow - put effects to Horizontal Bow

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – Gaussiaans - grofkorreligheid 20% - monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings - Gaussian - noise 20% - monochrome checked

Selecties – niets selecteren en minimaliseer deze afbeelding

Selections - select none and minimize this image

18/ Activeer je zesde afbeelding

Activate the sixth image

Effecten – insteekfilter – plugin Galaxy – rainbow – Zet effects op Angle

Effects - plug in filter - plugin Galaxy - rainbow - put effects to Angle

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen –Gaussiaans - grofkorreligheid 20% - monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings - Gaussian - noise 20% - monochrome checked

Selectie – niets selecteren en minimaliseer deze afbeelding

Selections - select none and minimize this image

19/ Activeer nu je zevende en laatste afbeelding

Activate now  the seventh and the last  image

Effecten – insteekfilter – plugin Galaxy – rainbow – Zet effects op Beam

Effects - plug in filter - plugin Galaxy - rainbow - put effects to Beam

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – Gaussiaans - grofkorreligheid 20% - monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - with these settings - Gaussian - noise 20% - monochrome checked

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Je hebt je zevende afbeelding nog voor je staan – bewerken kopiλren

You have the seventh image before you - edit copy 

Open Animatieshop

Open Animationshop

Bewerken – plakken - als nieuw animatie

Edit - paste - as a new animation

 

Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer je tweede afbeelding – bewerken – kopiλren ( de volgorde speelt geen rol )

 Activate the second image - edit - copy 

Terug in Animatieshop

Back to Animationshop

Bewerken – plakken na actieve frame en zo doe je dat met al de 7 afbeeldingen

Edit - paste after active frame, do this with all the 7 images

 

In Animatieshop

In Animationshop

 

Je zeven afbeeldingen staan nu in Animatieshop!

Your seven images are now in Animationshop!

 

Bewerken – alles selecteren

Edit - select all

Animatie – eigenschappen van frame en zet die op 60

Animation - frame properties - time display 60

 

Zo dit lesje zit er weer op - opslaan als gif

This tutorial is done - save it  as gif

 

 

 

Veel plezier met het maken van dit lesje

Have fun creating it

Dit is een zelfgeschreven  en bedacht lesje van marinetteDesigns enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed tutorial from MarinetteDesigns

Any simularity to other tutorials is purely coincidental

 

Met dank aan de makers van de tube, achtergrond en masker  

 Thanks to the creators of the tube, background and mask

 

 

Geschreven op 14 juli 2008

Written on july 14, 2008 

 

Back