Deze les werd vertaald door Marinette

 This tutorial is translated by Marinette

 

Het Scrapkit Remembrance behoort toe aan Aquarius Design en kan je hier downloaden

The scrapkit Remembrance belongs to Aquarius Desing you can download it on her blog

 Dank je wel Aquarius voor het mogen gebruiken van dit mooie scrapkit

Thanks Aquarius that I may use  this beautiful scrapkit

Bedankt aan de makers van de tubes , laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the makers of the tubes , do not change the filenames

Overige materiaal vind je in de zip

Other materials can be found in the zipfile (above)

Filters – Graphics Plus en Xero vind je hier

Filters - Graphics Plus and xero can be found here

 

Open de tubes en de benodigdheden van het scrapkit in PSP en minimaliseer

 Open the tubes and the materials of the scrapkit in PSP and minimize

Zet de filters in je PSP bestandenmap filters

Place the filters in the PSP plug in folder

 

We gaan beginnen

Let's start

 

1/ Zet je voorgrondkleur op wit en achtergrondkleur op #f1e1c7 en maak een verloop – lineair – hoek 45 – herhalingen 5 – omkeren niet aangevinkt

Put your foreground color to white and the background color to #f1e1c7 - make a gradient - lineair  - angle 45 - invert not checked

Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met het verloop

Open a transparent image of 640 x 480 pixels and flood fill with the gradient

 

2/ Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Kopieer - 04_Tubed_by_Enne – plak in selectie

Copy - 04_Tubed_by_Enne – paste in selection

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

3/ Effecten – vervormingseffecten – stralenkrans – met onderstaande instellingen

Effects - distortion effects - spiky halo - with these settings

 

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Graphics Plus – Cross Shadow - with these settings

Zet de dekking van deze laag op 75

Put the opacity of this layer to 75

 

4/ Je Tube  04_Tubed_by_Enne -  zit nog in het geheugen – plak als nieuwe laag – staat meteen goed

The tube 04_Tubed_by_Enne is still in memory - paste as a new layer -  it is already at the right placee

5/ Kopieer - AD-Remembrance-Frame2 – plak als nieuwe laag

Copy -  AD-Remembrance-Frame2 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 20% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt – staat meteen goed

Image - resize - 20% - DO not check  resize all layers -   it is already at the right placee

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 50 , vervaging 8 en kleur op zwart

Effects- 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2 , opacity 50 , blur 8 and color to black

Aanpassen – scherpte – verscherpen

Adjust - sharpness - sharpen

 

6/ Kopieer - 2064 Liv Tyler 5 AR 861ฎAlejandra Rosales-13-2-07 – plak als nieuwe laag

Copy - 2064 Liv Tyler 5 AR 861ฎAlejandra Rosales-13-2-07 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 70% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats haar naast de bloemen en het lint van het frame – zie mijn voorbeeld

Image - resize -70% - DO not check  resize all layers - and place it next  the flowers and  ribbon  from the frame - look at my example (above)

Effecten – 3D effecten  - slagschaduw – verticaal en horizontaal 2 , dekking 50 , vervaging 8 en kleur op zwart

Effects- 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2 , opacity 50 , blur 8 and color to black

Aanpassen – scherpte – verscherpen

Adjust - sharpness - sharpen

 

7/  Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

8/ Afbeelding – fotolijst – en zoek rand uitsmeren 01- met onderstaande instellingen

Image - picture frame - and search rand uitsmeren 01 (edge spreading 01) - with these settings

 

9/ Kopieer - AD-Remembrance-KeyLock2 – plak als nieuwe laag

copy - AD-Remembrance-KeyLock2 - paste a a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 20% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt – plaats aan de linkerkant op het frame

Image - resize - 20% - DO not check  resize all layers - place it left on the frame

 

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2 , dekking 60 , vervaging 8 en kleur op zwart

 Effects- 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2 , opacity 60 , blur 8 and color to black

10/ Kopieer - AD-Remembrance-Key1 – plak als nieuwe laag

Copy -  AD-Remembrance-Key1 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 10 % - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 10% - DO not check  resize all layers

Afbeelding – vrij roteren – 65 graden links – plaats hem links onderaan en geef ook een slagschaduw en die staat nog goed

 Image - free rotate - 65 degrees left - place it at the bottom and give also a drop shadow with the same settings as before

11/ Kopieer - AD-Remembrance-Rose1 – plak als nieuwe laag

Copy - AD-Remembrance-Rose1 - paste as a new layer

Afbeelding - spiegelen

Image - mirror

Afbeelding – formaat wijzigen – 15 % - formaat  van alle lagen wijzigen niet aangevinkt – plaats aan de rechterkant een beetje op Liv Tyler en gum dan de steeltjes van de roos een beetje weg – geef een slagschaduw en die staat nog goed

Image - resize -15% - DO not check  resize all layers - move it right  a bit on Liv Tyler and erase a little of the stalks away from the rose - give a drop shadow with the same settings as before

 

12/ Plaats je watermerk

Add your watermark

Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

 Layers - merge - merge all

13/ Effecten – insteekfilters – Xero  - Porcelain – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - xero - porcelain - with these settings

 

 

14/ Zet je voor grondkleur op slot en achtergrondkleur op  #60492a

Close your foreground color and put your back ground color to #60492a

Lettertype – Al Cadence – grootte +- 100 pixels – als vector maken en schrijf je tekst – Liv Tyler

Font - Al Cadense - size +- 100 pixels - make as vector and write your text - Liv Tyler

Plaats het in de linker boven hoek en gebruik het selecteergereedschap om het goed te plaatsen

Move it to the upper left corner and take the select tool to place it well

Lagen – omzetten in rasterlaag

Layers - convert to raster layer

Effecten – 3effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2 , dekking 100 , vervaging 8 en kleur op zwart

 Effects- 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2 , opacity 100 , blur 8 and color to black 

15/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

 Layers - merge - merge all

Deze les is klaar

This tutorial is done

Eventueel je afbeelding verkleinen naar 500 pixels langste zijde

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

Bestand – exporteren – JPEG optimalisatie

File - export - JPEG optimization

 

 

Deze les werd getest door Sonja , Helma , Tetsje en Gerda

This tutirial is tested by Sonja , Helma, Tetsje and Gerda

Thanks Ladies

Uitwerking Sonja

Uitwerking Helma

Uitwerking Tetsje

Uitwerking Gerda

 

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesings

Enige overeenkomst met andere lesjes berust louter op toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

 

Geschreven op 3 maart 2009

Written on march 3 , 2009

 

ฉMarinetteP

  

 

Back