Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filters – Alien Skin Xenofex2 – FM Tile Tools – Xero vind je hier

Filters – Alien Skin Xenofex2 – FM Tile Tools – Xero can be found here

 

Met dank aan de makers van de tubes , laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

1/ Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op #9bbdca en je achtergrondkleur op #908e9b en maak een verloop met onderstaande instellingen

Put your foreground color to #9bbdca and background color to #908e9b and make a gradient with these settings

 

 

2/ Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met het verloop

Open a transparant image of 640 x 480 pixels and flood fill with the gradient

 

3/ Kopieer - nikita_reveries_pays42 – en plak als nieuwe laag

 Copy -  nikita_reveries_pays42 - paste as a new layer

 

Activeer je selecteer gereedschap en trek de tube open links en rechts - schuif hem helemaal naar links zodat je van de boot niets meer ziet en trek hem ook naar omlaag

Activate your selection tool and pull the tube open left and richt - slide it all the way to the left so you will no longer see the boat and pull it down to

 

Zet in je lagen palet de dekking op 67 en op luminantie(o)

Put the opacity to 67 and blend mode to luminance(lagacy)

 

4/ Kopieer - nikita_reveries_pays41 – en plak als een nieuw laag aan de linkerbovenkant

Copy - nikita_reveries_pays41 - paste as a new layer in the upper left

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding spiegelen

Image - mirror

Lagen samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Zet in je lagen palet de dekking van deze laag op 59 en op luminantie(o)

Put the opacityof this layer to 59 and blend mode to luminance(lagacy)

Effecten – insteekfilter – Alien Skin Xenofex 2 – Electrify met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Electrify - with these settings

 

En dit zijn de kleuren die je er in moet gebruiken

And these are the colors you should use

 

5/ Activeer de voorlaatste laag in je lagen palet

Activate the layer for the last layer

Selecties – laden /opslaan – selectie laden vanaf schijf en zoek – lorelei_MP – met onderstaande instellingen

Selections - load/safe - selection load from disk and find the selection - lorelei_MP - with these settings

 

 

Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Kopieer het schip -  OLd_ship – en plak in selectie

Copy- OLD_ship - paste in slection

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Zet in je lagen palet de dekking op 60 en op luminantie(o)

 Put the opacity of this layer to 60 and luminance(lagacy)

 

6/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen en doe dit 2x

 Effects - plug in filters FM Tile Tools – Blend Emboss - using default settings and do this twice

 

7/ Kopieer de vrouw - mou_silver hair – en plak als nieuwe laag

Copy - mou_silver _hair - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 90% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats haar aan de rechterkant beneden

Image - resize - 90% - DO not check all resize layers and place it right at the bottom

Effecten – 3D effecten – slagschaduw –verticaal  en horizontaal 2, dekking 65, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 65, blur 8 and color to black

8/ Activeer je onderste laag in je lagen palet en kopieer deze ( zit nu in het geheugen)

Activate the bottom layer in your layer palette and copy it (is now in memory)

 

9/ Afbeelding – randen toevoegen – 30 pixels kleur wit – symmetrisch

Image - add borders - 30 pixels color white - symmetrical

Selecteer deze rand met je toverstokje – met onderstaande instellingen

Select this border with your magic wand - mode: add

Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Bewerken – plakken in selectie ( de achtergrond die je in het geheugen had opgeslagen)

Edit - paste in selection (the background that you had stored in memory)

Selecties – omkeren

Selections - invert

Effecten – 3D effecten – slagschaduw –verticaal  en  horizontaal 7, dekking 60, vervaging 15 en kleur op zwart en herhaal dit nog eens maar dan met  verticaal en horizontaal –7

 Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 7, opacity 60, blur 15 and color to black

Repeat this dropshadow but now with vertical and horizontal -7

10/ Plaats je watermerk

Add your watermark 

11/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

 Layers - merge - merge all

12/ Effecten  – insteekfilters – Xero – porcelein met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Xero porcelain - with these settings

 

13/ Kopieer – Tekst_Lorelei_MP – en plak als nieuwe laag en plaats hem onderaan links

Copy - Tekst_Lorelei_MP - paste as a new layer and place it at the bottom left

 

14/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

Animatie toevoegen

Add animation

 

1/ Selecteer met je selectie uit vrije hand – met onderstaande instellingen

Select with your free hand selection tool - selection type: from point to point - mode: add

Selecteer de parels in het haar en boven het oog en oorbel

Select the pearls in the hair and above the eye and the earring

 

 

Dupliceer deze laag 2x in je lagen palet

Duplicate this layer 2 times in your layer palette

Hou je bovenste laag actief

Keep your top layer active 

2/ Effecten – insteekfilters – Alien Skin xenofex 2 – Constellation – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Alien Skin xenofex 2 – Constellation with these settings

3/ Activeer je tweede laag in je lagen palet

Activate the second layer in your layer palette

Effecten – insteekfilters – Alien Skin xenofex 2 – Constellation – de instellingen staan nog goed maar klik 1x op Random  Seed

Effects - plug in filters - Alien Skin xenofex 2 – Constellation - with the same settings as before but click 1 time on Random Seed

 

4/ Activeer je derde laag ( onderste) in je lagen palet

Activate the third layer (bottom) in your layer palet

Effecten – insteekfilters – Alien Skin xenofex 2 – Constellation – de instellingen staan nog goed maar klik 1x op Random  Seed

 Effects - plug in filters - Alien Skin xenofex 2 – Constellation - with the same settings as before but click 1 time on Random Seed

5/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

6/ De onderste laag is nog actief in je lagen palet

The bottom layer is still active in your layer palette

Bewerken - kopiλren 

Edit - copy

 

7/ Open Animatie Shop

Open Animationshop

8/ Bewerken – plakken als nieuwe animatie

 Edit - paste as a new animation

 

9/ Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer je tweede laag in je lagen palet

Activate the second layer in your layer palette

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

 

10/ Terug naar Animatie Shop

Back to Animationshop

Bewerken – plakken na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

11/ Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer je bovenste laag in je lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

Bewerken – kopiλren

 Edit - copy

 

12/ Terug naar Animatie Shop

Back to Animationshop

Bewerken – plakken na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

Animatie – eigenschappen van frame – tijd weergeven 10

Animation - frame properties - time display 10

 

 

Bewerken – opslaan als gif

Edit - save as GIF

 

Klaar is dit lesje

This tut is done

Veel plezier met het maken ervan

 Have fun creating it

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesje berust louter op toeval

 

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Geschreven op 10 september 2008

 

Written on september 10, 2008

 

 

©Marinette P

 

Back