Deze les is vertaald door Marinette

This tutorial  is translated by Marinette

 

 

 

 

Materialen vind je hier

Materials can be found here

 

Filters – Unlimited 2.0 – Graphics Plus – FM Tile Tools vind je hier

Filters - Unlimited 2.0 Graphics Plus – FM Tile Tools can be found here

 

 

1/ Zet je voorgrondkleur op #014063 en achtergrondkleur op #95b83d

Put your forground color to #014063 and your background color to #95b83d

 

2/ Open een transparante afbeelding van 500 x 500 pixels en vul met je voorgrondkleur

Open a transparant image of 500 x500  pixels and floodfill with your foreground color

Effecten – insteekfilter – Unlimited 2.0 – Photo Aging Kit – Cracked Paper – standaard instellingen

Effects - plug in filter - Unlimited 2.0 – Photo Aging Kit – Cracked Paper - defaults settings

 

3/Kopieer - colorsofparadise-sandi - plak als nieuwe laag en hij staat meteen goed

Zet in je lagen palet de mengmodus van deze laag op oplossen

Copy - colorsofparadise-sandi - paste as a new layer it's on the right place

Put the blendmode of this layer to dissolve

Effecten – insteekfilters – Fm Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen 

Effects - plug in filter -  Fm Tile Tools – Blend Emboss - defaults settings

 

4/ Kopieer - 1220724081_couples[1] – en plak als nieuwe laag

Copy - 1220724081_couples[1] - and paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 70% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers

Zet de dekking van deze laag in je lagen palet op 50 en plaats  rechtsboven

Put the opacity of this layer to 50 and place at the right top

 

5/ Afbeelding – randen toevoegen –2pixels achtergrondkleur  #95b83d– symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 2 pixels background color -  #95b83d - symmetrical checked

Afbeelding- randen toevoegen – 1 pixels voorgrondkleur #014063 - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 1 pixels background color -  #014063 - symmetrical checked

Afbeelding – randen toevoegen – 2pixels achtergrondkleur  #95b83d -  symmetrisch aangevinkt

 Image - add borders - 2 pixels background color -  #95b83d - symmetrical checked

 

6/ Afbeelding- randen toevoegen – 40 pixels voorgrondkleur #014063 - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 40 pixels background color -  #014063 - symmetrical checked

Selecteer deze rand met je toverstokje met onderstaande instellingen

Select this border with your magic wand - with these settings

Effecten – afbeeldingseffecten – verschuiving – met onderstaande instellingen

Effects - image effects - offset - with these settings

 

 

7/ Selecties- niets selecteren

Selections - select none

 

8/ Maak een verloop met je voorgrondkleur en achtergrondkleur met onderstaande instellingen

Make a gradient with your forground color and background color with these settings  

 

9/ Selecteer met je toverstokje de witte randen  en vul met je verloop

Select with your magic wand the white borders en floodfill with your gradient  

Effecten – 3D effecten – afschuining binnen met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - inner bevel - with these settings

10/ Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filter - Graphics Plus – Cross Shadow - with these settings

 

 

 

11/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

12/ Lagen – laag maken van achtergrondlaag

Layers - promote background layer 

 

13/ Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties – wijzingen - inkrimpen 40 pixels

Selections - modify - contract 40 pixels

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 5, dekking 65, vervaging 15 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 5, opacity 65, blur 15 and color  black

Herhaal deze slagschaduw nogmaals maar dan met verticaal en horizontaal –5

Repeat this dropshadow but now with vertical en horizontal -5

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

14/ Kopieer - swan1 –  plak als nieuwe laag  en plaats ze  in de linkerhoek onderaan - zie mijn  voorbeeld

Copy - swan1 -  paste as a new layer and place it to the left bottom corner - see my example

Effecten – 3D effecten –slagschaduw – verticaal en horizontaal 25, dekking 65, vervaging 15 , kleur op zwart en schaduw op nieuwe laag aangevinkt

Effects- 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 25, opacity 65, blur 15 and color black

shadow on new layer checked

Zet de dekking van de schaduwlaag op 65

Put the opacity  of the shadowlayer to 65

 

15/ Kopieer - pd-corner4 – plak als nieuwe laag en plaats hem links boven

Copy - pd-corner4 -  paste as a new layer and place it left at the top

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 100 , vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - droshadow - vertical and horizontal 2, opacity 100, blur 0 and color  black

 

16/ Kopieer – love in paradise_MarinetteP_30-01-2009 –  plak als nieuwe laag en plaats het aan de rechterkant onderaan

Copy - love in paradise_MarinetteP_30-01-2009 - paste as a new layer and place it at the bottom right

Effecten – 3D effecten – dezelfde slagschaduw als in punt 15

Effects - 3D effects - repeat this dropshadow - same settings as before

 

17/ Plaats je watermerk

Add your watermark

 

Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

Eventueel verkleinen naar 500 pixels

 

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

 

Bestand – exporteren – JPEG optimalisatie

File - export - JPEG optimization

 

Zo dit lesje is weer klaar

This lesson is done

Veel plezier met het maken ervan

Have fun making this tutorial

 

 

Deze les werd getest door Tetsje en Sonja

Dank U wel dames

This tutorials was tested by Tetsje and Sonja.

Thanks ladies  

 

 

Uitwerking Sonja

Uitwerking Tetsje

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesje berust louter op toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

 

 

Geschreven op 30 januari 2009

Written on january 30, 2009 

 

©MarinetteP

 

 

Back