Deze les is vertaald in het Engels door mijzelf

This lesson has been translated into English by my

Hopefully I have done it well

 

 

Materialen -  vind je hier   Materials can be found here

Filter– Graphics plus  vind je hier   Filter- Graphics plus can be found here

Filter - Pluging Galaxy vind je hier    Filter - Pluging Galaxy can be found here

 

Met dank aan de makers van de tubes

 laat namen en watermerken intact van de makers ervan

De makers van de blokjes en de strik is mij onbekend

Plaats je filters in je PSP bestandenmap filters

Open je tubes en  het font Catwalk in PSP en minimaliseer

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

The creators of the blocks and bow is unknown to me

Place filters in your PSP folderfiles filters

Open your tubes and font catwalk in PSP and minimize

 

We gaan beginnen

Let's start

Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op #cac9cf en achtergrondkleur op #65412b

Put your foreground color to #cac9cf and your backgroundcolor to  #65412b

1/ Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met je voorgrondkleur

1/ Open a transparent image of 640 x 480 pixels and flood fill with your foreground color

Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je achtergrondkleur

 Layers - new raster layer and flood fill with your background color

 

2/ Lagen – masker laden/opslaan – masker laden vanaf schijf – en zoek het masker sharlimarMask1 – met onderstaande instellingen

2/ Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask sharlimarMask1 - with these settings.

Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

Layers - merge - merge group

Effecten –3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal –7, dekking 80, vervaging 12 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal -7, opacity 80, blur12 and color to black

 

3/ Activeer je onderste laag in je lagen palet

3/ Activate your bottom layer in your layer palette

Effecten – insteekfilters – Plugin Galaxy – Rainbow – met onderstaande instellingen

Effects - plugin filters - Plugin Galaxy - rainbow - with these settings

 

 

4/ Activeer nu terug je bovenste laag in je lagen palet

4/ Activate  your first layer in your layer  palette

Effecten – textuureffecten – lamellen – met onderstaande instellingen - kleur zwart

Effects - texture effects - blinds- with these settings - colour black

En doe de lamellen nogmaals en vink horizontaal ook aan

Repeat the blind effect but now with horizontal  checked.
 

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects - plugin filters - Graphics Plus - Cross Shadow - using defaults settings

5/ Kopieer – blokjes en plak als nieuw laag

5/ Copy - cubes - and paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 95% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 95% - DO not check  resize all layers

Afbeelding – vrij roteren – 10 graden – rechts – de blokjes staan gelijk goed

Image - free rotate - 10 degrees - right -  the cubes are at the right place

 

6/ Effecten – 3D effecten – slagschaduw – en die staat nog goed

6/ Effects - 3D effects - dropshadow - same settings as before

 

7/ Kopieer - 343 little kittyฎAlejandra Rosales-6-8-06 – en plak als nieuwe laag – staat meteen goed

7 / Copy - 343 little kitty ฎ Alejandra Rosales-6-8-06 - and paste as a new layer -  the are at the right place

Afbeelding – formaat wijzigen – 95% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 95% - DO not check  resize all layers

 

Activeer gereedschap wisser – met onderstaande instellingen

Activate your erasertool  - with these settings

 

Wis nu een gedeelte van de pootjes en het lijfje weg zodat de blokjes terug mooi zichtbaar zijn – zie mijn voorbeeld

Erase a part of the feet and body so you can see the blocks again - see my example

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 3, dekking 70, vervaging 12 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - shadow - vertical and horizontal 3, opacity 70, blur12 and color to black

 

8/ Kopieer - bow3 – en plak als nieuwe laag – plaats hem aan de linkerkant

8/ Copy - bow3 - paste as a new layer and put it to the left side of your image.


Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – kleurtoon - met onderstaande instellingen

Adjust - hue and saturation - colorize with these settings

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 7, dekking 70 , vervaging 12 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 7, opacity 70, blur12 and color to black

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow –  de 6 bovenste op 50 – intensity op 224 – en brightnes op 220

Effects - plugin filters - Graphics Plus - Cross shadow - upper 6 on 50 - intensity at 224 - and brightness at 220

 

9/ Afbeelding – randen toevoegen – 1 pixel – kleur zwart – symmetrisch

9/ / Image - add borders - 1 pixel - color black - symmetrical

Afbeelding – randen toevoegen – 30 pixels – achtergrondkeur #65412b – symmetrisch

Image - add borders - 30 pixels - background color #65412b - symmetrical

Selecteer deze rand met je toverstokje

Select this border with your magic wand

Lagen – nieuwe rasterlaag – vul deze terug met je achtergrondkleur #65412b

layers - new rasterlayer -   floodfill with background colour #65412b
Effecten  - insteekfilters – Plugin Galaxy – Rainbow – met onderstaande instellingen

Effects - plugin filters - Plugin Galaxy - rainbow - with these settings

 

zet de dekking van deze laag in je lagen palet op 46

Put the opacity of this layer at 46 in your layer palette

 

10/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

layers - merge - merge all

selectie – omkeren

Selections - invert

Effecten – 3D effecten – als knop – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - buttonize - with these settings - color white

 

Selectie - niets selecteren

selections-select none

 

11/ plaats je watermerk

Add your watermark

 

12/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

Eventueel je crea nog verkleinen naar 500 pixels langste zijde

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

Bestand – exporteren – jpeg optimalisatie

File - export - JPEG optimization

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesings

Enige overeenkomst met andere lesje rust louter op toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Deze les werd getest door Gerda , Tetsje en Sonja

Bedankt dames

This lesson was tested by Gerda , Tetsje and Sonja

thank you ladies

Uitwerking Gerda Uitwerking Tetsje

Uitwerking Sonja

Geschreven op 20 januari 2009

Written on 20 january 2009

ฉ MarinetteP

 

Back