tutorials 15

tutorials 10

 

 

 

 

 

Al deze lessen zijn door mij zelf geschreven en bedacht

Niets mag gekopieerd , vertaald, gepubliceerd of gelinkt worden zonder mijn  toestemming.

Alle lessen en materialen vallen onder copyright

Zijn er lessen van mij die lijken op lessen van andere dan berust het puur op toeval.

Mijn lessen staan geregistreed bij LSBENE

 

Van sommige materialen heb ik niet altijd de naam van de maker, zie je hier iets van van jou is laat het me dan weten , zodat ik alsnog jou de krediet kan geven.

Alle materialen en tubes die ik gebruik hebben copyright van de oorspronkelijke eigenaars

Bij het doorgeven van de materialen die ik hier gebruik, laat dan de namen en watermerken  intact van de makers ervan

 

All these lessons are written by myself and thought
Nothing may be copied, translated, published or linked without my permission.
All classes and materials are copyrighted
Are there lessons from me that resemble lessons from other!.... than it is purely based on chance.
My tutorials are registered at Tutorial Writers Inc..

Of some materials I did not always have the name of the maker, If you'll see something of yours let me know so I can still give you the credits.
All materials and tubes I use are copyrighted by the original owners

With the pass on of the materials I using,