Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filters – FM Tile Tools vind je hier

Filters - FM Tile Tools can be found here 

 

Met dank aan de makers van de tubes

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

Open je tubes in PSP en minimaliseer

Open the tubes in PSP and minimize

 

1/ Zet in je materialen palet je voorgrondkleur #eba5a7 op en achtergrondkleur op zwart

en maak een verloop met je voorgrondkleur #eba5a7 en achtergrondkleur zwart - hoek 45 – herhalingen 0 – en omkeren niet aangevinkt

Put the foreground color to #eba5a7 and background color to black and make a gradient - angle 45 - repeats 0 and invert not checked

 

2/ Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels en vul met je verloop

open a transparant image of 640 x 480 pixels and flood fill with the gradient

Effecten – textuureffecten – bont - met onderstaande instellingen

Effects - texture effects - fur - with these settings

 

3/ Effecten – geometrische effecten – perspectief horizontaal -  vervorming 25 – transparant aangevinkt

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Effects - geometric effects - perspective horizontal - deformation 25 - transparant checked

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – wijzigen – 70 % - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal 0, horizontaal 10 – dekking 65 , vervaging 10 en kleur op zwart en herhaal deze slagschaduw nog eens maar dan met horizontaal –10

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical 0 and horizontal 10 - opacity 65, blur 10 and color to black

Afbeelding - spiegelen en schuif hem naar de rechterkant

Image - mirror and move it to the right

 

 

4/ Kopieer - 2756-flower51-AlejandraRosalesUT-4-09-07 – en plak als nieuwe laag en plaats hem helemaal links

Copy - 2756-flower51-AlejandraRosalesUT-4-09-07 - paste as a new layer and place it all the way to the left

Zet de dekking van deze laag in je lagen palet op 42

Put the opacity of this layer in your layer palette to 42

Effecten – insteekfilters – FM Tile Tools – Blend Emboss - standaardinstellingen

Effects - plug in filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using default settings 

5/ Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op #b53646 en je achtergrondkleur blijft zwart en maak terug een verloop zoals in punt 1 maar met omkeren aangevinkt

Put the foreground color to  #b53646  and your background color is still black and make a gradient  with the same settings as before but now with invert checked

 

6/ Activeer de onderste laag

Activate the bottom layer

Selecteer met je toverstokje de twee lege vakken aan bovenkant en onderkant met onderstaande instellingen

Select with your magic wand the two empty boxes at the top and bottom - mode: add

 

7/Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je verloop van punt 4

Layers - new raster layer and flood fill with the gradient from point 4

Effecten – textuureffecten – lamellen - met onderstaande instellingen

Effects - texture effects - blinds - with these settings

 

Effecten – 3D effecten – afschuining binnen – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - inner bevel - with these settings

 

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

8/ Activeer de bovenste laag in je lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

Kopieer - zigzagstitch5-mizmelscrap – plak als nieuwe laag

Copy - zigzagstitch5-mizmelscrap - paste as a new layer

Activeer je selectiegereedschap en trek hem schuin zodat hij mooi op de lijn komt te staan

Activate your selection tool and pull it diagonally so that it is nicely on the line

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – omdraaien

 Image - mirrir

 

9/ Kopieer - cal_guis_19_09_2008_mist_visage – plak als nieuwe laag

copy - cal_guis_19_09_2008_mist_visage - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 65% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

en schuif haar naar de rechterkant

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers

and slide it to the right

 

10/ Kopieer -  zilverhoek – en plak als nieuwe laag

Copy - zilverhoek - paste as a new layer

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Afbeelding – omdraaien en plaats in de linker bovenhoek

Image - invert and place in the upper left corner

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 100, vervaging 5 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 100, blur 5 and color to black

 

11/ Kopieer – Tekst_Remember – en plak als nieuwe laag

Copy - Tekst_Remember - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 80% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem onderaan links

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers and place it at the bottom left

Aanpassen - kleurtoon en verzadiging - kleurtoon/verzadiging/helderheid - kleurtoon 27, vezadiging 0, helderheid -100

Adjust - hue and saturation - hue/saturation/lightness - hue 27, saturation 0, lightness - 100

 

12/ Kopieer -  Vlinders_tubded_by_Nim –  plak als nieuwe laag

Copy - Vlinders_tubded_by_Nim - paste as a new layer

Afbeelding – vrij roteren – 90 graden links en plaats ze rechtsboven

Image - free rotate - 90 degrrees left and place it to the top right 

Dupliceer deze laag in je lagen palet en plaats ze naast de andere vlindertjes

Duplicate this layer in your layer palette and place them next to the other butterflies

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Afbeelding – omdraaien

Image - invert 

 

13/ Plaats je watermerk

Add your watermark

Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

14/ Bestand – Exporteren – JPEG optimalisatie

File - export - JPEG optimization

 

En klaar is het lesje

This tutorials is done

Veel plezier met het maken ervan

Have fun creating it

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesje berust louter op toeval

This is a self-written and designed tutorial from MarinetteDesigns

Any similarity to other tutorial is purely coincidental

 

Geschreven op 21 september 2008

Written on september 21, 2008

Deze les werd getest door Gerda en Tetsje, mijn dank hiervoor

This tutorials was tested by Gerda and Tetsje . Thanks ladies

 

Klik op de crea om hem in de ware grootte te zien

Click on the image to see it in the normal size

Uitwerking Gerda

/

Uitwerking Tetsje 

 

 

 

©MarinetteP

 

 

 

Back