Dit lesje is gemaakt met PSPx

This tutorial was created with PSPx

Je hebt hier voor nodig : drie tubes, masker

en filter Graphics Pluss

Supplies you need : three tubes, mask and filter Grahics Pluss

Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filter vind je hier

Filters can be found here

Open je tubes in PSP en minimaliseer ze

Open the tubes in PSP and minimize them

Zet je masker in je PSP bestandenmap - maskers

Put the mask in  your PSP  folder file - mask

En zet ook je filter als je die nog niet moest hebben in je PSP bestandenmap - filters

And put  the filter in your PSP plug in folder - filters

 

1/ Zet je achtergrond op zwart 

Put your background color to black

 

2/ Open een witte afbeelding van 640x480 pixels

Open a white image of 640 x 480 pixels

 

3/ Lagen nieuwe rasterlaag en vul deze met zwart

Layers - new raster layer and fill with color black

 

4/ Lagen masker laden/opslaan masker laden vanaf schijf en zoek het masker mask-fantasie1 cl 12-03-08  en zie instellingen printscreen 

Layers - mask load/save - mask load from disk and find the mask mask-fantasie1 - cl -12-03-08 - with these settings

 

Lagen samenvoegen groep samenvoegen 

Layers - merge - merge group

 

5/ Kopieer de tube HairFashion_di05-08 en plak als nieuwe laag

Copy the tube HairFashion_di05-08 and paste as a new layer

Afbeelding formaat wijzigen 70% en plaats hem aan de rechteronderkant

Image - resize - 70% - place it right at the bottom

Aanpassen scherpte - verscherpen

Adjust - sharpness - sharpen

Effecten 3d effecten slagschaduw horizontaal en verticaal op 2, dekking 80, vervaging 5 en kleur op zwart 

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 80, blur 5 and color black

 

6/ Kopieer je black lace corner en plaats hem in de hoek onder het pijltje

Copy the black lace corner and place it in the corner under the arrow

Effecten 3d effecten slagschaduw horizontaal en verticaal op 2, dekking 80, vervaging 5 en kleur op wit

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 80, blur 5 and color to white

Dupliceer deze laag in je lagenpalet

Duplicate this layer in your layer palette

  Afbeelding - omdraaien

Image - invert

Lagen samenvoegen omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Effecten randeffecten accentueren

Effects - edge effects - enhance

  

7/ Kopieer de ring tube en plak als nieuwe laag

Copy the ring tube and paste as a new layer 

Afbeelding formaat wijzigen 60% en plaats je ringtube aan de linker onderzijde

Image - resize - 60% - Do not check all resize layers and place it on the left bottom

Aanpassen scherpte verscherpen

Adjust - sharpness - scharpen

Effecten  - 3d effecten slagschaduw horizontaal en verticaal op 2, dekking 80, vervaging 5 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 80, blur 5 and color black

 

8/ Neem je gereedschap selectie uit vrije hand

Activate your free hand selection tool 

 

 

Met deze instellingen - selectietype : van punt tot punt - Modus op toevoegen - doezelen 0 - anti alias aangevinkt

With these settings : from point to point - mode: add - feather 0 - antialias checked 

Selecteer de steen van de ring 

Select the stone of the ring

 

Aanpassen kleurtoon en verzadiging inkleuren kleurtoon 0 - verzadiging 121

Adjust - hue and saturation - colorize - hue 0 - saturation 121

Effecten insteekfilter Graphics Plus Cross Shadow met standaard instellingen

Effects - plug in filters - Grahics Plus - Cross Shacow - using default settings

Aanpassen grofkorreligheid toevoegen/verwijderen grofkorreligheid toevoegen

Met deze instellingen 

Adjust - add/remove noise - add noise - With these settings

 

Selecties niets selecteren

Selections - select none

 

9/ Afbeelding randen toevoegen 15 pixels kleur zwart - symmetrisch aangevinkt 

Image - add borders - 15 pixels color black - symmetrical checked

Selecties alles selecteren wijzigen inkrimpen 15 pixels

Selections - select all - modify - contract 15 pixels

Effecten 3d effecten -  gestanst verticaal en horizontaal 1, dekking 90, vervaging 30 en kleur op  #ee7272

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 90, blur 30 and color #ee7272

Selecties niets selecteren

Selections - select none

 

10/ Afbeelding randen toevoegen 1pixel kleur wit - symmetrisch aangevinkt 

Image - add borders - 1 pixel color white - symmetrical checked

 

11/ Zet je achtergrondkleur op wit en je voorgrondkleur op slot 

Close your foreground color and put the blackground color to white

Ik heb lettertype Avalon Medium genomen en typ je tekst

I have taken  Avalon Medium font - size +- 48 as vector and write your text

 

Lagen - omzetten in rasterlaag

Layers - convert to raster layer

Afbeelding vrij roteren 90 graden richting rechts

Image - free rotate - 90 degrees - right

Plaats je tekst aan de linkerkant en trek hem dan mooi uit zodat hij tussen de twee rode lijnen staat

Place the text left and pull it nice with your select tool between the two red lines

Effecten 3d effecten slagschaduw horizontaal en vericaal 2, dekking 80, vervaging 5 en kleur op wit 

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 2, opacity 80, blur 5 and color to white

 

12/ Lagen nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layers - new raster layer and add your watermark

 

13/ Lagen samenvoegen alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

14/ Bestand- exporteren  - jpeg optimalisatie

 File - export - jpeg optimization

Veel plezier met het maken van dit lesje

Have fun creating it

Deze les werd getest door Mapale

This tut was tested by Mapale

Mijn dank hiervoor

Thanks 

Dit is een zelfgeschreven en bedacht lesje en eigendom van MarinetteDesigns,

 enige overeenkomst met andere lessen is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any simularity to other lessons is purely coincidental

 

Met dank aan de makers van de tubes en masker

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

 

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

Geschreven op 23 06 - 2008

 

Written on june 23, 2008

 

Back