Dit lesje is door mij in het Engels vertaald

This tutorial is translated by Marinette

 

filters -  Xero -  Graphics plus - FM tile tools en filter factory G :  De filters vind je hier

filters -  Xero -  Graphics plus - FM tile tools en filter factory G : can be found here

Materialen vind je hier

Materials can be found here

Zet je brusche MP_roos in je PSP bestandenmap - penselen - brush

Put your brusche MP_roos in your folderfile - brushes

Open de tubes en achtergrond in PSP en minimaliseer ze

Open the tubes and back ground in PSP and minimize them 

Zet je voorgrondkleur op #a490a1 en je achtergrondkleur op #735c5f

Put your foreground color to #a490a1 and back ground color to #735c5f

1/ Open een transparante afbeelding van 750 x 500 pixels en vul deze met je achtergrondkleur #735c5f

 Open a transparent image of 750 x 500  pixels and flood fill with your back ground color #735c5f

2/Selecties alles selecteren

Selections - select all

3/Lagen nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

3/ Kopieer de achtergrond JHanna_49 bground-2 en plak in selectie en zet de dekking in je lagen palet op 40

Copy - JHanna_49 bground-2 and paste in selection

 Put the opacity of this layer to 40 in your layers palette

4/ Selecties niets selecteren

Selections - select none

5/ Effecten textuureffecten textuur plaid met deze instellingen 

Effects - texture effects - texture plaid with these settings 

                                                                                                                                

6/ Effecten randeffecten accentueren

Effects - edge effects - enhance

7/Kopieer de tube564 timber bridge en plak als nieuwe laag en schuif de tube iets meer naar links en zet in je lagenpallet de dekking op 80 en op luminantie (O)

Copy - tube564 timber bridge - and paste as a new layer and move the tube a little more to the left

Put the opacity of this layer to 80 and the blend mode to luminance(legacy)

 

8/Effecten insteekfilter FM tile tools blend emboss - standaard instellingen

Effects - plug in filter - FM tile tools blend emboss - using default settings

9/ Kopieer tube 565 scenery en plak als nieuw laag

Copy - tube 565 scenery - and paste as a new layer

 10/ afbeelding spiegelen

Image - mirror

 11/Plaats hem aan de linkerbovenkant , zie mijn voorbeeld en zet in je lagenpalet de dekking op 60 en op luminantie (O)

Place it on the left top, see my example and put the opacity of this layer at 60

and the blend mode to luminance(legacy)

 

12/ Effecten insteekfilter FM tile tools blend emboss - standaard instellingen

Effects - plug in filter - FM tile tools blend emboss - using default settings

13/ Kopieer de tube 2672 woman en plak als nieuwe laag

Copy - tube 2672 woman and paste as a new layer

14/Afbeelding spiegelen

Image - mirror

15/ formaat wijzigen 70 % en formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en zet de tube aan de rechteronderkant en zet in je lagenpalet de dekking op 70

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers and place the tube on the right bottom and put the opacity at 70 and the blend mode to luminance(legacy)

 

16/Effecten insteekfilter FM tile tools blend emboss standaard instellingen

Effects - plugin filter - FM tile tools blend emboss using default settings

17/Kopieer bloem 002_ Black4Roses en plak als nieuwe laag

Copy - bloem 002_BlackRoses en paste as a new layer

18/ formaat wijzigen 80 % 2x en formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers and do this twice

19/ Lagen samenvoegen alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

20/ lagen nieuwe rasterlaag

Layers - new rasterlayer

21/ Activeer je penseelgereedschap en zoek naar het penseel MP_Gedachte met deze instellingen

Activate your bruch tool and find the bruch MP_Gedachte and use the settings like above

22/ Effecten 3d effecten slagschaduw verticaal 1, horizontaal 1, dekking 100 vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color  black

23/Lagen nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layers - new raster layer and add your watermark

24/Lagen samenvoegen alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

25/ Effecten insteekfilter xero porcelain met  onderstaande instellingen

Effects - plug in filter - xero porcelain with these settings

 

 

26/ Afbeelding randen toevoegen 1 pixels voorgrondkleur #a490a1

Image - add borders - pixel foreground color # a490a1

Afbeelding randen toevoegen 1 pixels achtergrondkleur #735c5f e

Image - add borders - 1 pixel back ground color #735c5f e

Afbeelding randen toevoegen 1 pixels voorgrondkleur #a490a1

Image - add borders - pixel foreground color # a490a1

Afbeelding randen toevoegen 15 pixels achtergrondkleur #735c5f e activeer je toverstaf en selecteer deze rand

Image - add borders - 15 pixels back ground color #735c5f e

Select this border with your magic wand

27/ Effecten insteekfilter Graphics plus cross shadow met standaard instellingen

Effects - plug in filter - Graphics plus cross shadow - using default settings

28/ Effecten insteekfilter Filter factory G noise emboss met standaard instellingen

Effects - plug in filter - Filter factory G noise emboss - using default settings

29/ Aanpassen scherpte - verscherpen

Adjust-sharpness-sharpen

30/ Selectie omkeren

Selections - invert

31/ Effecten 3d effecten slagschaduw horizontaal 1, verticaal 1 dekking 100 vervaging 0 kleur zwart en herhaal dit nogmaals maar dan met horizontaal en verticaal  1

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color  black

Repeat this drop shadow again but now with horizontal and vertical  -1

Selectie - niets selecteren

Selection - selecte none

 

Eventueel je crea verkleinen op 500 pixels

If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

 

Je crea opslaan als jpeg optimalisatie  

    File - export - JPEG optimization

 

Veel plezier met het maken van dit lesjes

Have fun making this tutorial

 

 

Dit is een zelf bedacht en geschreven lesje van Marinette Designs

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

 

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

 

Geschreven op 22 juni 2008

Written on 22 june 2008

 

Back