Materialen vind je hier

Materials can be found here

Filters – Graphics Plus – Unlimited 2.0 – VM Toolbox vind je hier

Filters -Graphics Plus – Unlimited 2.0 – VM Toolbox - can be found here

Met dank aan de makers van de mooie tubes, laat de watermerken en namen intact van de makers ervan

thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

Open je tubes in PSP en minimaliseer ze

Open your tubes in PSP and minimize them

Plaats je selectie in je PSP bestanden map selecties

Place the selection in your PSP folder file selections

 

1/ Zet in je materialen palet de voorgrondkleur op #bb5f89 en je achtergrondkleur op #8d8893

Put the forground color to #bb5f89 and background color to #8d8893

Maak met je voorgrondkleur en achtergrondkleur een verloop lineair met onderstaande instellingen

Make a gradient  lineair with your foreground and background colors with these settings 

2/ Open een transparante afbeelding van 840 x 580 pixels en vul met verloop

Open a transparant image of 840 x 580 pixels and flood fill with the gradient

Effecten – insteekfilter –Unlimited 2.0 - Photo Aging Kit – Hairs & Dust – standaard instellingen

Effects- plug in filters - Unlimited 2.0 - Photo Aging Kit – Hairs & Dust - using default settings

Effecten – insteekfilter – VM Toolbox – Motion Trail – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters -  VM Toolbox – Motion Trail - with these settings

 

Effecten – randeffecten – accentueren

Effects - edge effects - enhance

 

3/ Activeer je tube - fleur2sept07Bnll – kopieer - plak als nieuwe laag en plaats die links boven

Zet de dekking van deze laag op 35

Acitvate the tube - fleur2sept07Bnll - copy - paste as an new layer and place it on the left top corner

Put the opacity of this layer to 35

 

4/Activeer je tube - face-beauty-210-tube-colombe – kopieer - plak als nieuwe laag op je afbeelding

Afbeelding - formaat wijzigen - 110% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats rechtsonder tegen de hoek

Activate the tube - face-beauty-210tube-colombe - copy - paste as a new layer

Image - resice -110%  - change size of all layers not checked - and place it at the  bottom right

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer in your layer palette

Activeer de laag eronder

Activate the layer underneath

Effecten – vervormingeffecten – wind – windkracht 100 – richting links

Effects - distortion effects - wind -  wind power 100 - direction  left

Effecten – randeffecten – sterker accentueren

Effects - edge effects - enhance more

Activeer terug je bovenste laag

Activate the top layer

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 5, dekking 45, vervaging 20 en kleur op zwart

Effects - 3D effectts - dropshadow - vertical and horizontal 5, opacity 45, blur 20 and color to black

 

5/ Laag – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Selecties – laden/opslaan – selectie laden vanaf schijf  en zoek hoek_MP – luminantie van bron en selectie vervangen aangevinkt en vul deze selectie met je achtergrondkleur

Selections - load/safe - selection load from disk and find hoek_Mp - luminance of source and selections replaced checked and flood fill this selection with you background color

 

6/ Verander je verloop op zonnestraal en herhalingen op 10 met dezelfde voorgrond. en achtergrondkleur

Change your gradient to sunbeam and repeats on 10 with the same foreground color and background color

Laag – nieuwe rasterlaag en vul deze met je nieuw verloop en zet de dekking van deze laag op 70

Selecties – niets selecteren

Layers - new raster layer  and flood fill with the gradient you just have made - put the opacity of this layer to 70

Selections - select none

 

7/ Activeer de bovenste laag in je lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Effecten – insteekfilter – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects- plug in filter - Graphics Plus – Cross Shadow - using default settings

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 2, dekking 45, vervaging 20 en kleur op zwart

Effects - 3D effectts - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 45, blur 20 and color to black

Aanpassen – grofkorreligheid toevoegen/verwijderen – grofkorreligheid toevoegen – grofkorreligheid 10 – gaussiaans en monochroom aangevinkt

Adjust - add/remove noise - add noise - noise 10 - Gaussian and monochrome checked

 

8/ Activeer je tube - Misssilly-Perfume-Feb2008 – kopieer - plak als nieuwe laag links

Activate the tube - Misssilly-Perfume-Feb2008 - copy - paste as a new layer left

Afbeelding – formaat wijzigen – 85% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Aanpassen - scherpte - verscherpen

Image - resize -85% - Do not check resize all layers

Adjust - sharpness - sharpen

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 2, dekking 45, vervaging 20 en kleur op zwart

Effects - 3D effectts - dropshadow - vertical and horizontal 2 opacity 45, blur 20 and color to black

 

9/ Activeer je tube - sterretje

Activate the tube - sterretje(star)

Afbeelding - vrij roteren - 90 graden - richting links

Image - free rotate - 90 degrees left

kopieer en plak als nieuwe laag en plaats hem op de hoek van de eerste lijn

Copy and paste as a new layer and place it on the corner of the first line

Dupliceer deze laag in je lagen palet en plaats hem op de tweede hoek en dupliceer nog ιιn keer en plaats hem op de derde hoek

Duplicate this layer in your layer palette and place on the second corner , duplicate again and place on the third corner

 

10/ Afbeelding – randen toevoegen – 1 pixels achtergrondkleur - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 1 pixels background color - symmetrical checked

Afbeelding – randen toevoegen – 1 pixels voorgrondkleur - symmetrisch aangevinkt

Image - add borders - 1 pixels foreground color - symmetrical checked

 

11/ Afbeelding – randen toevoegen – 20 pixels kleur wit – selecteer deze rand met je toverstokje

Modus op toevoegen – tolerantie op 0 – doezelen op 0 – anti alias aangevinkt

Image - add borders - 20 pixels color white - select this border with the magic wand - mode: add - tolerance: 0 - feather: 0 and antialias checked

 

12/ Selecties – omkeren

Selections - invert

Effecten – 3D effecten – gestanst – verticaal en horizontaal 3, dekking 50, vervaging 20 en kleur op zwart en doe dit nogmaals maar dan met verticaal en horizontaal –3

Effects- 3D effects - cutout - vertical and horizontal 3, opacity 50, blur 20 and color to black and repeat this cutout but now with vertical and horizontal -3

 

13/ Selecties - omkeren

Selections - invert

 

14/ Laag – nieuwe rasterlaag en vul met je achtergrondkleur

Layer - new raster layer and flood fill with your background color

Effecten – insteekfilter – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects - plug in filter - Graphics Plus – Cross Shadow - using default settings

Selecties - niets selecteren

Selections - select none

 

15/ Effecten – insteekfilter – FM Tile tools – Blend Emboss – standaard instellingen maar alleen intensity op 250

Effects- plug in filter -  FM Tile tools – Blend Emboss - using default settings but only intensity at 250

16/ Laag – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layer - new raster layer and add your watermark

Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

Bestand – exporteren – jpeg optimalisatie

 File - export - jpeg optimization

 

Dit lesje is weeral klaar

This tut is done

Veel plezier met het maken van dit lesje

Have fun creating it

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesings

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

 

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

Deze les werd getest door Sonja en Helma

Mijn dank hiervoor

This tutorial is tested by Sonja and Helma

Thanks ladies

 

Uitwerking van Sonja

Uitwerking van Helma

 

Geschreven op 22 Augustus 2008

 

 Written on august 22, 2008

 

Back

 

Easy Free