Summertime

 

 

 Photobucket

 

Benodigdheden: Scrapkit  van Aquarius vind je hier

Materials - Scrapkit from Aquarius can be found  here

Met dank aan Aquarius

Thanks to Aquarius   

De tube vind je hier

The tube of the woman can be found here

 

Open een transparante afbeelding van 650 x 650

Open a transparent image of 650 x 650

1/ Selecties - alles selecteren –wijzigen –inkrimpen 50 pixels

Selections - select all - modify - contract 50 pixels

 

2/ Kopieer - paper-Ad - plak in selectie

Copy - paper-AD -  paste in selection

 

3/ Selecties - niets selecteren

Selections - select none

 

4/ Effecten – 3d effecten – slagschaduw –verticaal en horzontaal 1, dekking 50, vervaging 5 en kleur zwart en geef dan nog eens slagschaduw maar dan met hor en vert -1

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 50, blur 5 and color to black

repeat this drop shadow but now with vertical and horizontal -1

 

5/ Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

 

6/ Selecties - alles selecteren –wijzigen –inkrimpen 70 pixels

Selections - select all - modify - contract 70 pixels

 

7/ Kopieer - Paper3 - AD - plak in selectie

Copy - Paper3 - AD - paste in selection

 

8/ Selecties - niets selecteren

Selections - select none

 

9/ Afbeelding – vrij roteren – 15 graden rechts

Image - free rotate - 15 degrees right

 

10.  Lagen – nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

 

11.  Selecties – alles selecteren – wijzigen – inkrimpen 90 pixels

Selections - select all - modify - contract 90 pixels

 

12/ Kopieer - paper - AD - plak in selectie

Selectie laten staan

Copy - paper - AD - paste in selection

 Keep selection

 

13/ Kopieer - paper2 - AD - plak in selectie

Copy - paper2 - AD - paste in selection

 

14/ Selecties - niets selecteren

Selections - select none

 

15/ Effecten – 3d effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 50, vervaging 5 en kleur zwart en geef dan nog eens slagschaduw maar dan met hor en vert –1

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 50, blur 5 and color to black

repeat this drop shadow but now with vertical and horizontal -1

 

16/ Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

 

17/ Kopieer - frame - AD - plak als nieuw laag

Copy - frame - AD - paste as a new layer

 

18/ Afbeelding – formaat wijzigen 35%  - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats het frame iets naar de rechterkant

Image - resize - 35% - Do not check resize all layers and move it a bit to the right

   

19/ Neem je toverstafje -  modus op toevoegen  en klik in het midden van het kadertje

Activate your magic wand - mode: add - and click in the center of the frame

 

20/ Selecties - wijzigen – uitbreiden - 5 pixels

Selections - modify - expand - 5 pixels

 

21. Activeer laag 3 in je lagenpalet en klik op delete toets

Activate layer 3 in your layer palette and press the delete key

 

22/ Ga op raster 2 staan in je lagenpalet en klik weer op delete. Selectie laten staan

Activate layer 2 in your layer palette and press  the delete key

Keep selection

 

23/ Activeer raster vier

 Kopieer - Woman portret_studio_tube_@el en plak in de nog staande selectie

Activate layer four

 Copy - Woman portret_studio_tube_@el - paste in the selection

 

24/ Selecties - niets selecteren

Selections - select none

25/ Kopieer - flowerglitter - AD - plak als nieuw laag

Copy - flowerglitter AD - paste as a new layer

 

26.   Afbeelding – formaat wijzigen 35% en alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem links boven zie mijn afbeelding

Image - resize - 35% - Do not check resize all layers and place it left on top - look at my example

 

27/ Kopieer - beadsspacked - AD - plak als nieuwe laag

Copy - bedsspacked -AD - paste as a new layer

 

28/ Afbeelding – formaat wijzigen 50% en alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 50% - Do not check resize all layers

 

29.  Afbeelding – vrij roteren – 70 graden rechts  en plaats hem aan de linkerkant in het midden van de bloem .

Dupliceer deze laag.

Image - free rotate - 70 degrees right and place it left in the center of the flower

Duplicate this layer

 

30.  Afbeelding – vrij roteren – 90 graden rechts – en plaats hem onderaan zie mijn crea

Image - free rotate - 90 degrees right - and move it to the bottom - look at my example

Je kan nog eventueel ietwat weggummen van de kralen

You can even erase a bit of the beads away

 

31/ Kopieer - bows - AD - plak  als nieuwe laag

Copy - bows - AD - paste as a new layer

 

32/ Afbeelding – formaat wijzigen 35% en alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem rechtsboven

Image - resize - 35% - Do not check resize all layers and move it  right on top

 

33.  Effecten – 3d effecten – slagschaduw – horizontaal 1, verticaal 1, dekking 50, vervaging 5 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 1, opacity 50, blur 5 and color to black

 

 

34/ Kopieer - AD - plak als nieuwe laag en plaats het rechts onderaan

Copy - AD - paste as a new layer and place right at the bottom

 

35/ Laag – nieuwe rasterlaag en plaats hier je watermerk op

Layers - new raster layer and add your watermark

 

36.  Lagen - samenvoegen –zichtbare lagen samenvoegen

Layers - merge - merge visible

Opslaan als GIF

Save as GIF 

Veel plezier met het maken van dit lesje

Have fun creating it 

Geschreven op 22 April 2008

Written on April 22, 2008

Dit lesje is getest door Sonja, Zantara en Chakira

This tutorials was tested by Sonja , Zantara and Chakira

Mijn dank hiervoor dames

Thanks ladies

Uitwerking Sonja

Uitwerking Chakira

Uitwerking Zantara

 Free Image Hosting at www.ImageShack.us

 Free Image Hosting at www.ImageShack.us

 Free Image Hosting at www.ImageShack.us

 

 

Back