Materialen vind je hier

Materials can be found here

De strik die kun je bij Monti downloaden - Monti Amethyst scrapkit

You can download the bow by Monti - Monti Amethyst scrapkit

 

JoFilters - FM Tile Tools - Alien Skin Xenofex 2 vind je hier

filters - FM Tile Tools - Alien Skin Xenofex 2 can be found here

 

Met dank aan de makers van de tubes

Laat  namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

 

Open een transparante afbeelding van 640 x 480 pixels

Open a transparent image of 640 x 480 pixels

Zet in je materialen palet je voorgrondkleur op wit en achtergrondkleur op #3c3f89

 Put the foreground color to white and background color to #3c3f89

1/ Lagen -  nieuwe rasterlaag en vul met je achtergrondlaag

Layers - new raster layer and flood fill with your background color

 

2/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je voorgrondkleur

Layers - new raster layer and flood fill with your foreground color

 

3/ Lagen – masker laden/opslaan – masker laden vanaf schijf  en zoek het masker - maskCris32 - met onderstaande instellingen

Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask - maskCris32 - with these settings.

Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

Layers - merge - merge group 

 

4/ Activeer je toverstokje met onderstaande instellingen

Activate your magic wand - mode: add

Selecteer in de rechthoek van het masker

Select in the rectangle of the mask

 

5/ Lagen nieuwe rasterlaag

Layers - new raster layer

Kopieer  - jcw_bays_landing_NickyBoehme –  plak in selectie

Copy - jcw_bays_landing_NickyBoehme - paste in selection

Zet in je lagen palet de dekking op 60

Put the opacity of this layer to 60

Effecten – insteekfilter – FM Tile Tools – Blend Emboss – standaard instellingen

Effects - plug in filters - FM Tile Tools - Blend Emboss - using default settings

Selecties laten staan

Keep selections

 

6/ Kopieer - doodle - plak als nieuwe laag

Copy - doodle - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 45% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

Image - resize - 45% - DO not check resize all layers

Plaats hem links boven – zie mijn voorbeeld en druk dan op je delete toets

Place it left on top- look at my example and then press the delete key

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Dupliceer deze laag van je doodle in je lagen palet

Duplicate this layer of the doodle in your layer palette

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Effecten – 3D effecten – slagschaduw –  verticaal en horizontaal  2, dekking 75, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 75, blur 8 and color to black

Activeer nu de laag in je lagen palet waar het masker opstaat

Activate now the layer in your layer palette with the mask on it

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 65, vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 1, opacity 65, blur 0 and color to black

 

7/ Activeer nu terug de bovenste laag in je lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

 

8/ Kopieer je tube - Monti-Amethyst-SloppyBow-Amethyst – plak als nieuwe laag

Copy -  Monti-Amethyst-SloppyBow-Amethyst - paste as a new layer

Abeelding – formaat wijzigen – 46 % - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats hem onderaan – zie mijn voorbeeld

Image - resize - 46% - DO not check resize all layers and place it below - look at my example

Aanpassen - kleurtoon en verzadiging - inkleuren

Kleurtoon: 169 - verzadiging: 98

Adjust - hue and saturation - colorize

Hue: 169 - saturation: 98

 

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 2, dekking 75, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 75, blur 8 and color to black 

 

9/ Kopieer je tube – Model01 en plak als nieuwe laag

Copy - tube Model01 - paste as a new layer

Eventueel je eigen gekozen tube verkleinen

It is possible that your chosen tube must be reduces

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 15, dekking 75, vervaging 8 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 15, opacity 75, blur 8 and color to black

 

10/ Kopieer de tube – roze vlindertjes - plak als nieuwe laag

Copy - roze vlindertjes( pink butterflies) - paste as a new layer

Afbeelding – spiegelen en plak hem rechts - zie mijn voorbeeld

Image - mirror and paste it right - look at my example

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal  1, dekking 50, vervaging 5 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 2, opacity 65, blur 8 and color to black

 

11/Zet je voorgrondkleur op slot en achtergrondkleur op zwart

Activeer je tekstgereedschap en zoek een mooi font - ik heb lettertype Monotype Corsiva genomen met onderstaande instellingen

Close your foreground color and backgroud color to black

Activate your text tool and look for a beautiful font - I choose for Monotype Corsiva - size +-48 pixels - as vector 

 

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 1, dekking 80 , vervaging 8 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 1, opacity 65, blur 8 and color to black

 

12/ Laag – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

Layer - new raster layer and add your watermark

 

13/ Activeer nu de laag in je lagen palet waar je masker op staat

 Activate the layer in your layer palette with the mask on it

Activeer je toverstokje zoals in punt 4 maar dan wel met tolerantie op 20

Activate your magic wand as in point 4 but with tolerance at 20

Selecteer nu al de sterretjes op je maskerlaag

Select now all the stars on your mask layer

 

14/ Lagen – samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen

Layers merge - merge visible

15/ Dupliceer je samengevoegde laag 4 maal in je lagenpalet , zodat je in totaal 5 lagen hebt

Duplicate your merged layer 4 times in your layer palette, so you have a total of 5 layers

16/ Je bovenste laag is nu actief

Your top layer is now active

Effecten – insteekfilter – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation met onderstaande instellingen

 Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation - with these settings

 

Zet nu deze laag (bovenste) op slot

Close this layer (top layer)

Activeer  de laag eronder – laag 2

Activate the layer underneath

Effecten – insteekfilter – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – de instellingen staan goed

 Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation  -with the same settings as before

Klik 1 x op Random Seed en zet deze laag op slot

Click 1 time on Random Seed and close this layer

Activeer nu de derde laag

Activate the third layer

Effecten – insteekfilter – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – de instellingen staan goed

 Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation  -with the same settings as before

Klik 1 x op Random Seed en zet deze laag op slot

Click 1 time on Random Seed and close this layer

Activeer nu de vierde laag

Activate the fourth layer

Effecten – insteekfilter – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – de instellingen staan goed

 Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation  -with the same settings as before

Klik 1 x op Random Seed en zet deze laag op slot

Click 1 time on Random Seed and close this layer

Activeer je vijfde laag (onderste)

Activate the fifth layer (bottom layer)

Effecten – insteekfilter – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – de instellingen staan goed

  Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation  -with the same settings as before

Klik 1 x op Random Seed en zet deze laag op slot

Click 1 time on Random Seed and close this layer

Selectie – niets selecteren

Selections - select none

17/ Aciveer nu weer je bovenste laag en doe hem van slot

Activate the top layer in and re-open it

Bewerken – kopiλren

Edit - copy 

 

Open Animatieshop

Open Animationshop

 

Bewerken – plak nieuwe animatie

Edit - paste as a new animation

 

Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer je tweede laag en doe hem van slot

Acivate your second layer and re-open it

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

 

Terug in Animatieshop

Back to Animationshop

Bewerken – plakken -  na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer je derde laag en doe hem van slot

Activate your third layer and re-open it

Bewerken – kopiλren

Edit -copy 

Terug in Animatieshop

Back to Animationshop

Bewerken – plakken – na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

En zo doe je dat met al je vijf lagen

So you will do this with all the five layers

In Animatieshop

In Animationshop

Animatie – eigenschappen van frame en zet het op 20

Animation -  frame properties - time display 20

Opslaan als GIF

Save as GIF 

Dit lesje zit er alweer op

This tut is done 

Veel plezier met het maken van dit lesje

Heave fun creating it

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van MarinetteDesings

Enige overeenkomst met andere lesje is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

 

Geschreven op 28 Augustus 2008

Written on august 28, 2008

 

Back